Ministerieel Besluit van 30 juli 2008
gepubliceerd op 22 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten. - Addendum

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008027117
pub.
22/10/2008
prom.
30/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 JULI 2008. - Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten. - Addendum


De hierbij gevoegde tabel der innemingen moet bekendgemaakt worden na het hierbovenvermeld ministerieel besluit dat op bladzijde 47319 van het Belgisch Staatsblad van 11 september 2008 bekendgemaakt is.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^