Ministerieel Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 29 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203844
pub.
29/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203844

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


30 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PsC 327.01) (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 42, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 17 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2002 en van 21 januari 2004 en 19 mei 2010;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2016;

Gelet op de aanvraag en het advies van het paritair subcomité 327.01 van 29 november 2016;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gedaan op 12 juli 2018;

Besluit :

Artikel 1.De ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 30 juli 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000; Wet van 22 december 2003, Belgisch Staatsblad van 31 december 2003;

Wet van 17 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007;

Koninklijk besluit van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000;

Koninklijk besluit van 21 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002;

Koninklijk besluit van 21 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2004;

Koninklijk besluit van 19 mei 2010, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2010.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^