Ministerieel Besluit van 30 juni 2003
gepubliceerd op 14 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009539
pub.
14/07/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


30 JUNI 2003. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009471 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/06/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003009520 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht sluiten houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003009577 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht sluiten houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht, Besluit : Enig artikel . Worden benoemd tot lid van een Commissie van Toezicht : Bij de gevangenis te Lantin : - De heer André LEMAITRE, in de hoedanigheid van ondervoorzitter; - Mevr. Françoise BOXHO, in de hoedanigheid van lid-magistraat; - De heer Patrick LOODTS, in de hoedanigheid van lid-geneesheer; - De heer Jean-Louis BERWART, in de hoedanigheid van lid- advocaat; - Mevr. Yvette DELREE; - Mevr. Francine HANSENNE. Bij de gevangenis te Dendermonde : - De heer Paul PUTTEMAN, in de hoedanigheid van ondervoorzitter; - De heer Christian DU FOUR, in de hoedanigheid van lid- magistraat; - De heer Piet VAN MULDERS, in de hoedanigheid van lid- geneesheer; - De heer Herman DE SMEDT, in de hoedanigheid van lid- advocaat : - Mevr. Hilda PAUWELS; - Mevr. Annouck SEGERS; - Mevr. Erna PISSENS; - De heer Paul DE GEEST. Brussel, 30 juni 2003.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^