Ministerieel Besluit van 30 juni 2003
gepubliceerd op 14 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009598
pub.
14/07/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


30 JUNI 2003. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^