Ministerieel Besluit van 30 juni 2003
gepubliceerd op 24 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022751
pub.
24/07/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2003. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, van 8 augustus 1985, van 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997022191 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1986 ter aanduiding van de apothekers-ambtenaren belast het secretariaat van de Geneesmiddelencommissie waar te nemen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022515 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022519 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001022696 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : - Inwendige geneeskunde - Urgentiegeneeskunde, Algemeen Centrumziekenhuis, Antwerpen; - Inwendige geneeskunde - Cardiologie - Gastro-enterologie - Geriatrie, A. Z. Sint-Lucas-Sint-Jozef, Brugge; - Inwendige geneeskunde - Heelkunde - Gastro-enterologie - Cardiologie - Pneumologie - Geriatrie - Neurologie - Gynaecologie-Verloskunde - Kindergeneeskunde -Psychiatrie - Urgentiegeneeskunde, « C.H.U. de Charleroi », Charleroi; - Orthopedie - Heelkunde, Sint-Vincentiusziekenhuis, Deinze; - Inwendige geneeskunde - Heelkunde - Gynaecologie - Verloskunde - Kindergeneeskunde - Intensieve Zorgen - Urgentiegeneeskunde, « Clinique Notre Dame de Grâce », Gosselies; - Inwendige geneeskunde - Heelkunde - Gynaecologie-Verloskunde - Kindergeneeskunde - Neurologie - Urgentiegeneeskunde - Urologie, Sint-Jozefkliniek, Izegem; - Inwendige geneeskunde - Heelkunde - Geriatrie, « Clinique Reine Astrid », Malmédy; - Inwendige geneeskunde - Gastro-enterologie - Geriatrie - Urgentiegeneeskunde, « Clinique Saint-Pierre », Ottignies; - Inwendige geneeskunde - Heelkunde, « Centre hospitalier Joseph Wauters », Waremme.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 21 mei 2003.

Brussel, 30 juni 2003.

J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^