Ministerieel Besluit van 30 juni 2004
gepubliceerd op 14 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022629
pub.
14/09/2004
prom.
30/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2004. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022667 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor medische beeldvorming waarin een magnetische resonantietomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor medische beeldvorming waarin een magnetische resonantie-tomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de afdeling « medische beeldvorming » van het College van geneesheren voor « diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde » : Dr. Geysens, Philippe, 3052 Blanden;

Dr. Gildemyn, G., 9830 Sint-Martens-Latem;

Dr. Joris, Jean-Paul, 5310 Noville-sur-Méhaigne;

Dr. Maldague, Baudouin, 1301 Bierges;

Dr. Peetroons, Philippe, 1410 Waterloo;

Dr. Smeets, Peter, 9840 De Pinte;

Dr. Struyven, Julien, 1180 Brussel;

Dr. Verschakelen, Johny, 3130 Begijnendijk.

Worden benoemd tot leden van de afdeling « nucleaire geneeskunde » van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneskunde : Dr. Léonard, Jean-Paul, 1030 Brussel;

Dr. Mortelmans, Luc, 2018 Antwerpen;

Dr. Pauwels, Stanislas, 1785 Merchtem;

Dr. Kiebooms, Luc, 3600 Genk.

Art. 2.Het ministerieel belsuit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor medische beeldvorming waarin een magnetische resonantie-tomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld, wordt opgeheven.

Brussel, 30 juni 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^