Ministerieel Besluit van 30 juni 2004
gepubliceerd op 14 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022631
pub.
14/09/2004
prom.
30/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2004. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie »


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/1999 pub. 31/03/2000 numac 1999022902 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de zorgprogramma's « cardiale pathologie » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie »;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie »;

Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de afdeling "niet-heelkundige cardiologie" van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » : Dr. Legrand, Victor, 4910 La Reid;

Dr. Wijns, William, 1040 Bruxelles;

Dr. Vanagt, Edgard, 2018 Antwerpen;

Dr. Verbeet, Thierry, 1170 Bruxelles;

Dr. Vrints, Christian, 2930 Brasschaat;

Dr. Vanoverschelde, Jean-Louis, 1970 Wezembeek-Oppem;

Dr. Vandervoort, Pieter, 3500 Hasselt;

Dr. Unger, Philippe, 1180 Bruxelles.

Worden benoemd tot leden van de afdeling « cardiale heelkunde » van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » : Dr. Rodrigus, Inez, 2018 Antwerpen;

Dr. Vannooten, Guido, 1703 Dilbeek;

Dr. Kohl, Philippe, 4000 Liège;

Dr. Van Kerrebrouck, Christiaan, 3600 Genk;

Dr. Van Praet, Frank, 9310 Moorsel-Aalst;

Dr. Desmet, Jean-Marie, 1410 Waterloo.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/1999 pub. 31/03/2000 numac 1999022902 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de zorgprogramma's « cardiale pathologie » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie », wordt opgeheven.

Brussel, 30 juni 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^