Ministerieel Besluit van 30 juni 2004
gepubliceerd op 14 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022632
pub.
14/09/2004
prom.
30/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 25/03/1999 numac 1999022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen sluiten betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid op artikel 6, §§ 1 en 6, gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 oktober 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie, Besluit :

Artikel 1.Het aantal geneesheren van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene belast met de externe toetsing van de kwaliteit van de medische activiteit wordt vastgesteld op 16.

De afdeling « neonatologie » en de afdeling « materniteit » van voornoemd college zijn telkens samengesteld uit 8 leden.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie, wordt opgeheven.

Brussel, 30 juni 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^