Ministerieel Besluit van 30 juni 2011
gepubliceerd op 12 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029410
pub.
12/08/2011
prom.
30/06/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


30 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie


De Minister van Gezondheid, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd bij de decreten van 22 december 1997, 17 juli 1998, 11 juli 2002, 17 juli 2003, 19 oktober 2007, 26 maart 2009 en 8 juli 2010, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de beheers- of overlegorganen van de instellingen bedoeld in artikel 5 van het bovenvermelde decreet;

Overwegende dat de werkende en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie benoemd moeten worden;

Gelet op het voorstel geformuleerd door de Diensten van de Geestelijke Gezondheid van het O.C.M.W. van Charleroi waarbij de heer Olivier Georges aangesteld wordt ter vervanging van Mevr. Emmanuelle Caspers, aftredend lid;

Gelet op het voorstel geformuleerd door het bestuur waarbij de heer Olivier Georges tot werkend lid aangesteld wordt; de heer Georges Van Der Straeten wordt als aftredend lid geacht;

Gelet op het voorstel geformuleerd door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten waarbij Mevr. Muriel Durant aangesteld wordt ter vervanging van Mevr. Inge Robyn;

Overwegende dat de bovenvermelde voorstellen door de Minister van Gezondheidspromotie goedgekeurd werden, Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie, § 5. Als vertegenwoordiger van de ziekenfondsen worden de woorden « Mevr. Robyn I., werkend lid » vervangen door de woorden « Mevr. Durant M., werkend lid ».

In § 17. Als lid gekozen door de Regering op grond van zijn bevoegdheid of zijn bijzondere actie inzake gezondheidspromotie, alsook als lid van de burgermaatschappij gekozen op grond van zijn bevoegdheid in andere sectoren en van zijn belangstelling voor gezondheidspromotie, worden de woorden « de heer Van der Straeten G., werkend lid » vervangen door de woorden « de heer Georges O., werkend lid » en worden de woorden « Mevr. Caspers E., plaatsvervangend lid » geschrapt.

Brussel, 30 juni 2011.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^