Ministerieel Besluit van 30 juni 2014
gepubliceerd op 28 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029585
pub.
28/11/2014
prom.
30/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, artikel 43bis, dat betrekking heeft op de beginsels van de programmering;

Gelet op het besluit van 12 september 2008 betreffende de samenwerking tussen de opdrachtgevende overheden en het geheel van de diensten van de sector van de Hulpverlening aan de Jeugd, artikel 5/1 § 4, Besluit :

Artikel 1.De toekenning van de gereserveerde capaciteiten voor het opvangen van jongeren toegekend aan de opdrachtgevende overheden van één zelfde dienst voor hulpverlening aan de jeugd, rechterlijke bescherming of van een jeugdrechtbank, wordt als bijlage 1 (lijst per opdrachtgevende overheid gesorteerd) en als bijlage 2 (lijst per erkende dienst gesorteerd) bij dit besluit.

Art. 2.De toekenning van de gemeenschappelijke capaciteiten voor het opvangen van jongeren toegekend aan de opdrachtgevende overheden van één zelfde dienst voor hulpverlening aan de jeugd, rechterlijke bescherming of van een jeugdrechtbank, wordt als bijlagen 3 en 4 bij dit besluit.

Art. 3.De capaciteiten inzake opvang die niet in de bijlagen 1 tot 4 opgenomen worden, zijn gemeenschappelijke opvangcapaciteiten.

Art. 4.De nadere praktische regels voor de toepassing van de bepalingen genomen in de bijlage 1 tot 4, bestemd voor de opdrachtgevende overheden en de erkende diensten, worden in de bijlage 5 bij dit besluit omschreven.

Brussel, 30 juni 2014.

Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^