Ministerieel Besluit van 30 maart 2004
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bedragen bedoeld in artikel 61bis/1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004200006
pub.
05/04/2004
prom.
30/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


30 MAART 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bedragen bedoeld in artikel 61bis/1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector


De Minister van Werk, De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 5, ingevoegd bij de wet van 30 december 1988 en vervangen bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 2002 en bij koninklijk besluit van 31 december 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 januari 2004, Besluiten : Enig artikel. De bedragen bedoeld in artikel 61bis /1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector worden, per instelling, volgens de tabellen opgenomen als bijlage vastgesteld.

Brussel, 30 maart 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Bijlage 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 30 maart 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Bijlage 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * Enkel voor de tweede en derde trimester 2003 ** Enkel voor de eerste en tweede trimester 2003 Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 30 maart 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Bijlage 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 30 maart 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^