Ministerieel Besluit van 30 maart 2005
gepubliceerd op 29 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk b

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014083
pub.
29/04/2005
prom.
30/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 MAART 2005. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 5 augustus 2003, en op artikel 23, § 3, ingevoegd bij artikel 3, 3°, van de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014081 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor sluiten tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen, Besluit :

Artikel 1.Het model van de aanvraag van erkenning van een rijschool genoemd in artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt overeenkomstig het model van bijlage 1 vastgesteld.

Art. 2.Het model van de aanvraag van de exploitatievergunning van een vestigingseenheid genoemd in artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 2 vastgesteld.

Art. 3.Het model van aanvraag van de wijziging van de exploitatievergunning van een vestigingseenheid genoemd in artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 3 vastgesteld.

Art. 4.Het model van aanvraag van de goedkeuring van een oefenterrein genoemd in artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 4 vastgesteld.

Art. 5.Het model van het getuigschrift genoemd in artikel 14, § 3, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 5 vastgesteld.

Art. 6.Het model van het inschrijvingsformulier voor de aanvraag voor deelname aan de schriftelijke proef, de mondelinge proef en de modelles genoemd in artikel 27 van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 6-1 en 6-2 vastgesteld.

Art. 7.Het model van formulier « stageverloop » genoemd in artikel 33, § 5, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 7 vastgesteld.

Art. 8.Het model van het stageattest genoemd in artikel 33, § 6, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 8 vastgesteld.

Art. 9.Het model van de inschrijvingskaart genoemd in artikel 23, § 1, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 9 vastgesteld.

Art. 10.Het model van de aanwezigheidslijst genoemd in artikel 23, § 2, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 10 vastgesteld.

Art. 11.Het model van de dagelijkse fiche genoemd in artikel 23, § 3, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 11 vastgesteld.

Art. 12.Het model van het jaarregister genoemd in artikel 23, § 4, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 12 vastgesteld.

Art. 13.Het model van het getuigschrift van theoretisch of praktisch onderricht en van het bekwaamheidsgetuigschrift genoemd in artikel 23, § 6, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 13-1 en 13-2 vastgesteld.

Art. 14.De titel van het ministerieel besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014081 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor sluiten tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt vervangen door de volgende titel : « Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. ».

Art. 15.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 16.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Brussel, 30 maart 2005.

R. LANDUYT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^