Ministerieel Besluit van 30 maart 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en de programma's 02, 03, 11, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 201

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018205260
pub.
19/10/2018
prom.
30/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205260

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 MAART 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en de programma's 02, 03, 11, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister-President, De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018070002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.10, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 20 oktober 2016, 27 oktober 2016, 24 november 2016, 16 februari 2017 en 4 mei 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma "EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de Provincie Namen;

Project : Reactieve begeleiding mbt de oprichting en begeleiding van bedrijven;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 93.666,90 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000590;

Titel : Economische activiteit in de Provincie Namen;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : UCM Namen;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 52.815,43 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000591;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 1 : « Réussir mon entreprise »;

Operator : UCM Namen;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 44.018,05 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000760;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project: Project 3 : « FOSTERLUX Création »;

Operator : CCILB;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 19.763,82 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000754;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 4 : « FOSTERLUX Développement";

Operator : CCILB;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 84.422,59 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000756;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project: Project 7 : Begeleiding bij de groei van ondernemingen;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 53.201,06 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000758;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de creatie van innoverende activiteiten;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 75.029,06 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000920;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding van bedrijven inzake energiebeheer en - transitie;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 92.377,78 EUR;

Codificatie van het project : E TR 142400 000917;

Titel: Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding van bedrijven inzake energiebeheer en - prestatie;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 32.747,07 EUR;

Codificatie van het project : E TR 142400 000916;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Engineering met betrekking tot incentives van de overheid en reactieve begeleiding voor de vaststelling van het IT-beleid in bedrijven;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 47.949,42 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000915;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Geïntegreerd begeleidingsprogramma bij de oprichting;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 96.953,51 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000918;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Geïntegreerd begeleidingsprogramma bij de ontwikkeling;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 92.662,79 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000919;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : UCM;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 54.328,12 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000922;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project : « PAEDES - Pour l'Animation et l'Emploi dans l'Economie Sociale »;

Operator : SYNECO;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 55.670,98 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000999;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de oprichting en de ontwikkeling vanKMO's (reactieve benadering);

Operator : CEEI Héraclès;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 188.218,82 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 001236;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : UCM;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 59.631,42 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 001238;

Titel : « Equilibre/Incubateurs en Economie Sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project : « CO-LAB, Coopérer pour durer », Incubatoren in SE - Zuid-Henegouwen;

Operator : "AZIMUT";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 126.748,04 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000092;

Titel : « Equilibre/Incubateurs en Economie Sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project : Incubatoren in SE - Zuid Henegouwen;

Operator : "PROGRESS";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 160.525,50 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000091;

Titel : « Equilibre/Incubateurs en Economie Sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project : Incubator in SE - Arrondissement van Dinant en Philippeville (Namen Zuid);

Operator : CHALLENGE;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 118.794,40 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000093;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Begeleiding bij de oprichting van traditionele bedrijven - Duitstalige Gemeenschap;

Operator : « WFG Ostbelgien VoG »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 40.387,18 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000433;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : « OCE - UCM » Luik;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 57.890,56 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000432;

Titel : « Design en Wallonie »;

Project : « Job'In Design - Pépinière d'entreprise design »;

Operator : "JOB'In";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 147.420,79 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000438;

Titel : « Design en Wallonie »;

Project : « Maison du design »;

Operator : "PROGRESS";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 210.187,74 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000440;

Titel : « Design en Wallonie »;

Project : Steun voor de integratie van de design in de KMO's en van de filière DESIGN // Wallonië buiten Waals Brabant;

Operator : "Wallonie Design";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 139.989,97 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000437;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan KMO's - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de Provincie Namen;

Project : Proactieve begeleiding mbt de oprichting en ontwikkeling van bedrijven;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 221.254,16 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000596;

Titel : Economische activiteit in de Provincie Namen;

Project : Gespecialiseerde dienst - Strategische intelligentie;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 46.941,44 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000598;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 8 : Begeleiding gericht op het opzetten van innoverende projecten;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 91.182,86 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000753;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 9 : Begeleiding gericht op de groei van ondernemingen;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 174.799,20 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000752;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de oprichting van innoverende activiteiten en bij de ontwikkeling van jonge ondernemingen met hoge groeimogelijkheden;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 356.997,44 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000926;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Engineering met betrekking tot incentives van de overheid en reactieve begeleiding voor de vaststelling van het IT-beleid in bedrijven;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 132.426,35 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000930;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Overheidsopdrachten;

Operator : "HD Gestion";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 40.978,97 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000932;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : SI-programma « Strategische intelligentie »;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 58.161,84 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000927;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Specifieke begeleidingsprogramma « Haut potentiel/Super achievers »;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 239.465,28 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000928;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : « Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique »;

Operator : CCIH°;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 29.787,59 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000931;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de oprichting van innoverende KMO's met een hoog potentieel inzake economische groei (proactieve benadering);

Operator : CEEI Héraclès;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 125.415,47 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 001230;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de ontwikkeling van innoverende KMO's met een hoog potentieel inzake economische groei (proactieve benadering);

Operator : CEEI Héraclès;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 75.181,42 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 001231;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Overheidsopdrachten;

Operator : "HD Gestion";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 48058,89 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 001235;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : « ReHGIS - Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique » - gespecialiseerde dienst inzake economische animatie;

Operator : CCIH°;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 29.787,58 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 001234;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Ontwikkelingsstrategie van de KMO's van Charleroi en Zuid-Henegouwen;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 338.972,66 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 001233;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Begeleiding bij de creatie van innoverende ondernemingen;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 190.999,87 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000426;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding mbt de ontwikkeling van innoverende bedrijven;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 175.361,46 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000425;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding mbt de ontwikkeling van KMO's en hulpmiddel bij de territoriale omschrijving van de door het AES vastgestelde doelstellingen en begeleid door de operatoren van de "SLC";

Operator : SPI;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 146.369,25 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000423;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding bij de Ontwikkeling van Duitstalige KMO's;

Operator : « WFG Ostbelgien VoG »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 29.913,78 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000427;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Gespecialiseerde begeleidingsdienst inzake Strategische Intelligentie voor KMO's met een hoog ontwikkelingspotentieel;

Operator : SPI;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 79306,72 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000424;

Titel : « LEAN CREATIVE ECOSYSTEM »;

Project : Groeibevorderend middel - GROWTH-HACKING;

Operator : « CREATIVE WALLONIA ENGINE »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 75.175,02 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000562;

Titel : « LEAN CREATIVE ECOSYSTEM »;

Project : « Groeibevorderend middel voor start'up - NEST'UP »;

Operator : « CREATIVE WALLONIA ENGINE »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 222.743,38 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000560;

Titel : « LEAN CREATIVE ECOSYSTEM »;

Project : LIVING LAB;

Operator : « CREATIVE WALLONIA ENGINE »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 84.137,07 EUR;

Codificatie van het project : E TR 112100 000558;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.11, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 27 oktober 2016, 24 november 2016 en 4 mei 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma "EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : « Design en Wallonie »;

Project : Steun voor de integratie van de design in de KMO's en van de filière DESIGN // Waals Brabant;

Operator : "Wallonie Design";

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 52.235,06 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000436;

Titel : « Design en Wallonie »;

Project : « Job'In Design Brabant wallon »;

Operator : "JOB'In";

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 39.110,64 EUR;

Codificatie van het project : E TR 111400 000439;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : « UCM » Waals-Brabant;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 59.588,11 EUR;

Codificatie van het project : E BW 111400 000105;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : "M&M2020 - GO";

Operator : « CEI LLN »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 45.386,95 EUR;

Codificatie van het project : E BW 111400 000107;

Titel : « Equilibre/Incubateurs en Economie Sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project : « CO-LAB, Coopérer pour durer », Incubatoren in SE - Waals Brabant;

Operator : "AZIMUT";

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 44.465,62 EUR;

Codificatie van het project : E BW 111400 000094;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan KMO's - proactieve economiesche stimulering;

Titel : « LEAN CREATIVE ECOSYSTEM »;

Project : Groeibevorderend middel - GROWTH-HACKING;

Operator : « CREATIVE WALLONIA ENGINE »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 16.792,69 EUR;

Codificatie van het project : E BW 112100 000559;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : « Step Up »;

Operator : « Cap Innove »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 59.541,82 EUR;

Codificatie van het project : E BW 112100 000109;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : SPRINGBOC;

Operator : « Cap Innove »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 59.563,92 EUR;

Codificatie van het project : E BW 112100 000110;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : M&M2020 - GROW;

Operator : « CEI LLN »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 84.146,40 EUR;

Codificatie van het project : E BW 112100 000108;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.16, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma "EFRO - Wallonië-Brussel.eu", namelijk het volgende dossier (titel van het medegefinancierde project) : EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.1 : Stimulering van de investering in bestaande of op te richten ondernemingen;

Projecten : Investeringstegemoetkoming;

Basisallocatie : 51.16.02;

Vastleggingskredieten : 8.000.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 5.000.000 EUR;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 81.26, programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 3 december 2015 door de Waalse Regering genomen beslissing met het oog op de vereffening van het gewestelijk aandeel in de medefinanciering van de maatregelen 1.1.2 van het programma EFRO 2014-2020 - Financiële engineering en van het project "Régions en transition" (Wallonië buiten Waals Brabant - SOWALFIN);

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.06, programma 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016 en 16 november 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma EFRO - Interreg V (Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen), namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma EFRO Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

OS 9 : Bevordering van tewerkstelling en mobiliteit van grensarbeiders en integratie op de arbeidsmarkten;

Titel : ESF/GT;

Project : ESF/GT;

Operator : « ASBL UNION »;

Basisallocatie : 33.06.11;

Vereffeningskredieten : 9.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00212;

Titel : ACT' EMPLOI;

Project : ACT' EMPLOI;

Operator : « SOS DEPANNAGE - Antenne Wallonie Picarde »;

Basisallocatie : 33.06.11;

Vastleggingskredieten : 75.564,31 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00333;

Titel : ACT' EMPLOI;

Project : ACT' EMPLOI;

Operator : MULTIMOBIL;

Basisallocatie : 33.06.11;

Vastleggingskredieten : 69.456,35 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00333;

Titel : ACT' EMPLOI;

Project : ACT' EMPLOI;

Operator : MIREWAPI;

Basisallocatie : 33.06.11;

Vastleggingskredieten : 105.966,30 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00333;

Titel : ACT' EMPLOI;

Project : ACT' EMPLOI;

Operator : « CIEP HAINAUT CENTRE »;

Basisallocatie : 33.06.11;

Vastleggingskredieten : 109.129,54 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00333;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.01, programma 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016, 24 november 2016 en 16 november 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO - Interreg V (Grote Regio), namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma EFRO Interreg V "Grote Regio";

Hoofdlijn 1 : Voortzetting van de ontwikkeling van een geïntegreerde arbeidsmarkt door de opvoeding, de opleiding en de vergemakkelijking van de fysieke mobiliteit te steunen;

Maatregel 1 : Ontwikkeling van de inzetbaarheid en vergemakkelijking van de toegang tot grensbetrekkingen;

Titel : TFF 2.0;

Project : TFF 2.0;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 43.01.11;

Vereffeningskredieten : 5.000 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 101000 00016;

Titel : TFF 2.0;

Project : TFF 2.0;

Operator : « Ministère sarrois du Travail »;

Basisallocatie : 43.01.11;

Vereffeningskredieten : 31.000 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 101000 00016;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de competitiviteit en aantrekkelijkheid van de Grote Regio;

OS 9 : Bevordering van tewerkstelling en mobiliteit van grensarbeiders en integratie op de arbeidsmarkten;

Titel : ESF/GT;

Project : ESF/GT;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 43.01.11;

Vereffeningskredieten : 31.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00212;

Titel : ACT' EMPLOI;

Project : ACT' EMPLOI;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 43.01.11;

Vastleggingskredieten : 85.557,57 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00333;

Titel : ACT' EMPLOI;

Project : ACT' EMPLOI;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 43.01.11;

Vastleggingskredieten : 115.702,33 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00333;

Titel : AB REFUGIES;

Project : AB REFUGIES;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 43.01.11;

Vastleggingskredieten : 197.005,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00335;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.36, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016, 26 januari 2017, 31 mei 2017, 6 juli 2017, 16 november 2017 en 14 december 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO - Interreg V (Grote Regio, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en Euregio Maas-Rijn), namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma EFRO Interreg V "Grote Regio";

Hoofdlijn 3 : Verbetering van de levensomstandigheden;

Maatregel 7 : Verbetering van het grensoverschrijdende aanbod van sociale inclusieve diensten en uitrustingen;

Titel : KreaVert;

Project : KreaVert;

Operator : Cynorhodon;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 222.161,41 EUR;

Vereffeningskredieten : 38.520,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 307000 00086;

Programma EFRO Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding;

OS 9 : Bevordering van tewerkstelling en mobiliteit van grensarbeiders en integratie op de arbeidsmarkten;

Titel : Renovalt;

Project : Renovalt;

Operator : Cluster CAP 2020;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 56.702,20 EUR;

Vereffeningskredieten : 10.380,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00314;

Titel : Renovalt;

Project : Renovalt;

Operator : CCW;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 58.732,35 EUR;

Vereffeningskredieten : 11.050,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00314;

Titel : « Grenzeloos Competent »;

Project : « Grenzeloos Competent »;

Operator : CEFRET;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 37.180,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00214;

Titel : « Grenzeloos Competent »;

Project : « Grenzeloos Competent »;

Operator : "ELEA";

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 16.410,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00214;

Titel : Feel Wood;

Project : Formawood;

Operator : "Hout Info Bois";

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 23.110,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00082;

Titel : Feel Wood;

Project : Formawood;

Operator : Opleidingscentrum Hout;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 11.720,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00082;

Titel : Feel Wood;

Project : Formawood;

Operator : « Savoir Faire et Faire Savoir »;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 19.090,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00082;

Titel : Feel Wood;

Project : Formawood;

Operator : « Ligne Bois »;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 27.800,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00082;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding;

Maatregel 8 : Versterking en instandhouding van de netwerking en van het aanbod van grensoverschrijdende diensten aan de bevolking op sociaal vlak;

Titel : « Habitat Défi-Jeunes »;

Project : « Habitat Défi-Jeunes »;

Operator : RELOGEAS;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 82.995,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 15.070,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 408000 00231;

Titel : « Habitat Défi-Jeunes »;

Project : « Habitat Défi-Jeunes »;

Operator : "Habitat et Participation";

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 82.721,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 15.070,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 408000 00231;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van KMO's;

Maatregel 3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings- en begeleidingsstelsels van de KMO's en de toegang tot de opdrachten;

Titel : ET'Air;

Project : ET'Air;

Operator : "Espace-environnement";

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 171.919,15 EUR;

Vereffeningskredieten : 29.810,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00262;

Titel : ET'Air;

Project : ET'Air;

Operator : « Cluster Eco-Construction »;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 150.478,65 EUR;

Vereffeningskredieten : 26.460,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00262;

Programma EFRO Interreg V "Euregio Maas-Rijn";

Hoofdlijn 3 : Bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en strijd tegen elke vorm van discriminatie;

Maatregel 3.1 : Sociale inclusie en Opleiding;

Titel : TREE;

Project : TREE;

Operator : ULG;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 251.982,17 EUR;

Vereffeningskredieten : 169.828,05 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 310000 03105;

Titel : GARAGE;

Project : GARAGE;

Operator : AUTOFORM;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 81.319,60 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 302000 ;

Titel : GARAGE;

Project : GARAGE;

Operator : EDUCAM;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 80.032,53 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 302000 ;

Titel : EURFRIENDS;

Project : EURFRIENDS;

Operator : HEC;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 78.510,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 53.601,70 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 303000 ;

Titel : EURFRIENDS;

Project : EURFRIENDS;

Operator : « Maison des Langues » van de Provincie Luik;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 184.545,16 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 303000 ;

Titel : THE;

Project : THE;

Operator : EQF;

Basisallocatie : 33.36.21;

Vereffeningskredieten : 73.375,97 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301000 03102;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.36, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016, 31 augustus 2016, 16 november 2017 en 14 december 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO - Interreg V (Grote Regio en Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen), namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma EFRO Interreg V "Grote Regio";

Hoofdlijn 1 : Voortzetting van de ontwikkeling van een geïntegreerde arbeidsmarkt door de opvoeding, de opleiding en de vergemakkelijking van de fysieke mobiliteit te steunen;

Maatregel 1 : Ontwikkeling van de inzetbaarheid en vergemakkelijking van de toegang tot grensbetrekkingen;

Titel : NHL-ChirEX;

Project : NHL-ChirEX;

Operator : CHU van Luik - Universitaire dienst radiotherapie;

Basisallocatie : 41.36.21;

Vastleggingskredieten : 160.929,66 EUR;

Vereffeningskredieten : 40.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 101000 00125;

Titel : NHL-ChirEX;

Project : NHL-ChirEX;

Operator : "Université de Liège";

Basisallocatie : 41.36.21;

Vastleggingskredieten : 389.017,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 98.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 101000 00125;

Titel : SESAM'GR;

Project : SESAM'GR;

Operator : Provincie Luik;

Basisallocatie : 41.36.21;

Vereffeningskredieten : 12.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 101000 00001;

Programma EFRO Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding;

OS 9 : Bevordering van tewerkstelling en mobiliteit van grensarbeiders en integratie op de arbeidsmarkten;

Titel : Renovalt;

Project : Renovalt;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 41.36.21;

Vastleggingskredieten : 222.146,90 EUR;

Vereffeningskredieten : 56.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00314;

Titel : « Grenzeloos Competent »;

Project : « Grenzeloos Competent »;

Operator : IWEPS;

Basisallocatie : 41.36.21;

Vereffeningskredieten : 8.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00214;

Titel : « Grenzeloos Competent »;

Project : « Grenzeloos Competent »;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 41.36.21;

Vereffeningskredieten : 5.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409000 00214;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van KMO's;

Maatregel 3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings- en begeleidingsstelsels van de KMO's en de toegang tot de opdrachten;

Titel : ET'Air;

Project : ET'Air;

Operator : Universiteit van Bergen - Faculteit bouwkunst en stedenbouw;

Basisallocatie : 41.36.21;

Vastleggingskredieten : 38.203,80 EUR;

Vereffeningskredieten : 10.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00262;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.34, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 mei 2015, 2 juni 2016, 23 juni 2016, 4 mei 2017 en 8 juni 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO "Wallonië-Brussel 2020.eu", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu;

Hoofdlijn 6 : Vaardigheid 2020;

Maatregel 6.1.1 : Financiering van speerpuntuitrustingen en uitbreiding van onthaalcapaciteiten voor de verwerving van nieuwe vaardigheden;

Titel : Structurerende economische infrastructuren in « Wallonie Picarde »;

Project : Expertisecentrum IT : Opleiding : Operator : Eurometropolitan e-Campus;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 805.385,05 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03231;

Titel : GRAPHITIC;

Project : SYNTIC;

Operator : « Technocité »;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 190594,46 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01430;

Titel : Structurerende economische infrastructuren in « Wallonie Picarde »;

Project : Aankoop van een vormingscentrum binnen Negundo4;

Operator : Eurometropolitan e-Campus;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 374.073,22 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03230;

Titel : BIOTECH CHIMIE;

Project : « Cefochim-Equipement »;

Operator : Cefochim;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 126985,13 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01178;

Titel : « AUTO Compétences 2020 »;

Project : Move2Supply;

Operator : « Campus Automobile de Francorchamps »;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 90.742,48 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00469;

Titel : GRAPHITIC 2;

Project : « NEW WAYS OF LEARNING »;

Operator : Technobel;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 60.351,80 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03433;

Titel : GRAPHITIC 2;

Project : « DIGINOVATION »;

Operator : TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 81.670,51 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03434;

Titel : 3F;

Project : TECHNIFUTUR;

Operator : TECHNIFUTUR;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 368.181,82 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01036;

Titel : 3F;

Project : « Campus Technologie Formation " Henegouwen-Namen;

Operator : TechnoCampus;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 222.383,01 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01034;

Titel : 3F;

Project : WAN;

Operator : WAN;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 137.043,23 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01035;

Titel : E3;

Project : CDC CEROVERRE;

Operator : CEFOVERRE;

Basisallocatie : 52.34.21;

Vereffeningskredieten : 33.900,16 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00117;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 61.34, van programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 2 juni 2016, 16 juni 2016, 23 juni 2016, 21 juli 2016, 4 mei 2017, 7 juni 2017, 8 juni 2017 en 9 november 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO "Wallonië-Brussel 2020.eu", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu;

Hoofdlijn 6 : Vaardigheid 2020;

Maatregel 6.1.1 : Financiering van speerpuntuitrustingen en uitbreiding van onthaalcapaciteiten voor de verwerving van nieuwe vaardigheden;

Titel : « CONSTRUCTION 2022 »;

Project : Naamse Opleindingskern - Bouwberoepen - IFAPME;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 37.386,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03089;

Titel : « Design en Wallonie »;

Project : « Design Innovation » - Stookplaats;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 400.899,23 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00443;

Titel : « De la Fourche à la Fourchette »;

Project : CdC Epicuris - Steun voor de ontwikkeling van de voedingssector;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 83.394,10 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00482;

Titel : Zinnik - Van de braakliggende industrie- en stadsgronden « Wincqz » en « Trou Madame » naar nieuwe instrumenten voor de natuursteensector en andere economische activiteiten;

Project : Kenniscentrum natuursteen in de beschermde gebouwen van de voormalige groeve Wincqz van Zinnik: uitrusting;

Operator : Institut du Patrimoine wallon;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 36.501,60 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00694;

Titel : Structurerende economische infrastructuren in « Wallonie Picarde »;

Project : Aankoop van een vormingscentrum binnen Negundo4;

Operator : Provincie Henegouwen;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 804.385,05 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03229;

Titel : « AUTO Compétences 2020 »;

Project : « Junior Mobilité 2020 ";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 103.432,99 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00471;

Titel : « AUTO Compétences 2020 »;

Project : « AutoEQUIP » - Kenniscentrum « AutoFORM »;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 88.866,12 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00470;

Titel : « AUTO Compétences 2020 »;

Project : « Junior Mobilité 2020 (W-B) »;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 40.589,14 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00472;

Titel : « CONSTRUCTION 2022 »;

Project : Kern Energie Gebouwen - Construform Luik;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 311.148,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01218;

Titel : « CONSTRUCTION 2022 »;

Project : Uitrusting Greenwal;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 87.515,40 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01216;

Titel : « CONSTRUCTION 2022 »;

Project : IFAPME Uitbreiding van de locatie « Construform » van Les Isnes;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 85.510,93 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01219;

Titel : « CONSTRUCTION 2022 »;

Project : Uitrusting « Construform » Verviers;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 50.229,35 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01217;

Titel : « CONSTRUCTION 2022 »;

Project : Construform Luik - Steunpunt Verviers;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 15.678,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03088;

Titel : BIOTECH CHIMIE;

Project : Phabiochim wallonie 2;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 50.652,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03430;

Titel : BIOTECH CHIMIE;

Project : Cefochim - bijgebouw bestaand gebouw;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 78.792,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 03431;

Titel : Ontwikkelingskern van de vaardigheden voor de beroepen mbt de socioprofessionele opleiding en inschakeling;

Project : Ontwikkelingscentrum van de vaardigheden;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 8.721,63 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 611000 03152;

Titel : GRAPHITIC;

Project : CDC FOREM CEPEGRA;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 69.732,93 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01428;

Titel : « De la Fourche à la Fourchette »;

Project : CDC FOREM FORMALIM-Speerpuntuitrustingen;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 37.570,92 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00479;

Titel : « AUTO Compétences 2020 »;

Project : Kenniscentrum « Hainaut-Logistique » - uitbreiding Autotech;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 43.014,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00468;

Titel : « CONSTRUCTION 2022 »;

Project : Uitusting CdC-Bouw/Hout;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 197.859,09 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01215;

Titel : « CONSTRUCTION 2022 »;

Project : Construform Henegouwen - Bouw Steunpunt Namen;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 116.289,60 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 01213;

Titel : E3;

Project : SMART ENERGY;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 138.288,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00116;

Titel : E3;

Project : CDC "POLYGONE DE L'EAU";

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 65.598,36 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00114;

Titel : E3;

Project : "CDC ENVIRONNEMENT";

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 56.838,78 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00113;

Titel : E3;

Project : CDC FOREM PIGMENTS;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 37.570,92 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00115;

Titel : « FORWALOG 2020 »;

Project : CDC FOREM Logistiek Luik;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 70.886,19 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00913;

Titel : « FORWALOG 2020 »;

Project : CDC FOREM Logistiek Henegouwen La Louvière;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 61.34.21;

Vereffeningskredieten : 55.849,86 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 611000 00909;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03, programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 juni 2016, 24 november 2016, 23 februari 2017 en 20 april 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO "Wallonië-Brussel 2020.eu", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : PHARE;

Project : Ulg-GMP;

Operator : ULG;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 335.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211000 01024;

Titel : MICRO+;

Project : « Socle_ULgCSL »;

Operator : ULG;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 335.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211000 01287;

Titel : BIOMED HUB;

Project : BIOMED Technology support;

Operator : ULG;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 1.675.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211000 00996;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : BIODEC_1;

Operator : ULG;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 335.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212000 03193;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.04, programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 10 december 2015 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het ESF-Programma "Wallonië-Brussel 2020.eu", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « Plpole - Transition »;

Operator : « Propriété Intellectuelle et Innovation en Wallonie asbl »;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 336.351,00 EUR;

Codificatie van het project : Y0005250;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : INNOWAL;

Operator : INNOVATECH;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 1.127.504,00 EUR;

Codificatie van het project : Y0001070;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : MIRVAL A + (« Mise en réseau ADISIF pour plus de VALorisation »);

Operator : « Association des Directions des Instituts Supérieurs Industriels Francophones »;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 273.622,00 EUR;

Codificatie van het project : Y0004980;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.04, programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het Programma EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu, namelijk het volgende dossier (titel van het medegefinancierde project) : EFRO - Wallonië-Brussel 2020.eu;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.2.1 : Toelagen voor het onderzoek « demand pull »;

Titel : COOTECH - Steunregeling voor de financiering van onderzoeksprogramma's van de KMO's in onderlinge samenwerking of van de KMO's in samenwerking met grote ondernemingen;

Basisallocatie : 01.04.32;

Vastleggingskredieten : 4.000.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 1.750.000,00 EUR;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.15, programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 maart 2016, 30 juni 2016, 21 juli 2016, 31 augustus 2016, 29 september 2016, 6 oktober 2016, 24 november 2016, 15 december 2016, 31 mei 2017, 22 juni 2017 en 14 december 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO "Wallonië-Brussel 2020.eu", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma EFRO Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1 : Uitbreiding van het onderzoek en van de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit;

Titel : VALDEM;

Operator : "Centre Terre et Pierre";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 67.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00057;

Titel : « TRANSPORT »;

Operator : Umons;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 134.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00055;

Titel : TECH2FAB;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 134.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00069;

Titel : NanoCardio;

Operator : Umons;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 134.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00019;

Titel : ALPO;

Operator : Umons;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 67.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00044;

Titel : GoToS3-PILOT;

Operator : « Agence pour l'Entreprise & l'Innovation »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 30.442,79 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00003;

Titel : C2L3Play;

Operator : Umons;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 46.626,64 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00016;

Titel : C2L3Play;

Operator : « Transcultures »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 15.008,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00016;

Titel : C2L3Play;

Operator : CLUSTER TWIST;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 14.910,85 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101000 00016;

Maatregel 2 : Vegroting van de overdracht en van de verspreiding van innoverende goede praktijken in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : Codesign Aliment;

Operator : Wagralim;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 8.247,70 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00066;

Titel : Codesign Aliment;

Operator : « Progress / Maison du Design »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.442,72 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00066;

Titel : ProFilWood;

Operator : « Office Economique Wallon du Bois »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 36.638,70 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00081;

Titel : ProFilWood;

Operator : « Ligne Bois »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 34.530,29 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00081;

Titel : ProFilWood;

Operator : "Hout Info Bois";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 33.828,81 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102000 00081;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van KMO's;

Maatregel 3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings- en begeleidingsstelsels van de KMO's en de toegang tot de opdrachten;

Titel : VISES;

Operator : Unipso;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 25.460,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00112;

Titel : VISES;

Operator : « Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises (SAW-B) »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 63.650,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00112;

Titel : VISES;

Operator : « Ressources asbl »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 16.750,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00112;

Titel : VISES;

Operator : HEC - Ulg (Centrum voor sociale Economie);

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 92.460,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00112;

Titel : VISES;

Operator : "Concertes";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 69.680,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00112;

Titel : VISES;

Operator : « CAIPS - Concertation des Ateliers d'Insertion Professionnelle et Sociale »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 30.150,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00112;

Titel : VISES;

Operator : « Atout EI - Fédération wallonne des entreprises d'insertion »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 44.890,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00112;

Titel : VISES;

Operator : « ALEAP - Association Libre des Entreprises d'Apprentissage Professionnel »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 18.760,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00112;

Titel : « Factory 4.0 »;

Operator : Mecatech;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 49.045,34 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00104;

Titel : PROGRES;

Operator : "HD GESTION";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 40.500,16 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00108;

Titel : PROGRES;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 43.309,26 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00108;

Titel : PROGRES;

Operator : « Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Wallonie Picardie »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 38.239,54 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00108;

Titel : OBS;

Operator : Stad Zinnik;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 13.538,40 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00107;

Titel : OBS;

Operator : Institut du Patrimoine wallon;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 26.398,99 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00107;

Titel : OBS;

Operator : "HD GESTION";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 35.216,54 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00107;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : Provincie Namen - Cel Leefmilieu;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 41.913,42 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : Provincie Luxemburg - Cel Duurzame ontwikkeling;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 24.401,05 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : " Parc Naturel des Plaines de l'Escaut ";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 11.575,86 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : "HD GESTION";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 71.564,73 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : CER GROUP;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 10.307,09 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : Kamer voor Handel en Industrie van Belgisch Luxemburg;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 29.878,07 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00100;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : "Wallonie Design";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 33.198,87 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00111;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : « Progress / Maison du Design »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 42.567,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00111;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 27.833,98 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00111;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : HERACLES;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 25.555,34 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00111;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : "Design Innovation";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 35.048,55 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00111;

Titel : « RE C2 »;

Operator : « Ressources asbl »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 30.192,08 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00097;

Titel : « RE C2 »;

Operator : « Confédération Construction Wallonne »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 33.183,22 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00097;

Titel : « RE C2 »;

Operator : « Cluster Ecoconstruction »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 25.325,06 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00097;

Titel : « RE C2 »;

Operator : « BEP (Bureau Economique de la Province de Namur) »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 25.739,40 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00097;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : « Réseau Entreprendre Wallonie »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 14.001,12 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00105;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : "La Maison de l'Entreprise";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 38.154,33 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00105;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : IEG;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 19.084,78 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00105;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 69.188,35 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00105;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : HERACLES;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 19.084,78 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00105;

Titel : « FAI-Re »;

Operator : FOREM;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 30.553,89 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00109;

Titel : « FAI-Re »;

Operator : "Espace-environnement";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 55.366,08 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00109;

Titel : « FAI-Re »;

Operator : « Cluster Ecoconstruction »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 40.706,18 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00109;

Titel : « Bâti C2 »;

Operator : « Ligne Bois »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 27.134,32 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00096;

Titel : « Bâti C2 »;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 16.229,28 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00096;

Titel : « Bâti C2 »;

Operator : « Cluster Ecoconstruction »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 41.844,81 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00096;

Titel : « Bâti C2 »;

Operator : « BEP (Bureau Economique de la Province de Namur) »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 51.119,47 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203000 00096;

Programma EFRO Interreg V "Grote Regio";

Hoofdlijn 4 : Versterking van de competitiviteit en aantrekkelijkheid van de Grote Regio;

Maatregel 8 : Versterking van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van Onderzoek + Ontwikkeling om van de Grote Regio een expertisegebied te maken;

Titel : ROBOTIX ACADEMY;

Operator : POLE MECATECH;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.279,60 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 408000 00006;

Titel : ROBOTIX ACADEMY;

Operator : ULG;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 73.599,50 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 408000 00006;

Maatregel 9 : Bevordering van de innovatievermogen van de economische actoren ten behoeve van de concurrentiekracht van de Grote Regio;

Titel : PRODPILOT;

Operator : ULg - LENTIC;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 160.344,32 EUR;

Vereffeningskredieten : 107.430,69 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 409000 00104;

Titel : « DEFI-LAINE »;

Operator : « Cluster Ecoconstruction »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 17.712,12 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 409000 00011;

Titel : « DEFI-LAINE »;

Operator : CELABOR;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.911,72 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 409000 00011;

Titel : PRODPILOT;

Operator : Uliège (Lentic);

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 42.972,28 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 409000 00104;

Maatregel 10 : Versterking van de aanwezigheid van de KMO's van de Grote Regio op de buitenlandse markten;

Titel : GREATER GREEN;

Operator : AWEX;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.009,23 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 410000 00007;

Programma EFRO Interreg V "Euregio Maas-Rijn";

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Titel : BUSY BEE;

Operator : « PIMW Pôle d'ingénierie des matériaux de Wallonie »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 9.908,63 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102000 01201;

Titel : BUSY BEE;

Operator : "Ulg Interface";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 39.346,42 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102000 01201;

Titel : INNOVATION 2 MARKET;

Operator : INNOVATECH;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 44.830,08 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 01101;

Titel : INNOVATION 2 MARKET;

Operator : GREOA Aywaille;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 29.386,84 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 01101;

Titel : INNOVATION 2 MARKET;

Operator : "Basse Meuse Développement";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 30.721,16 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 01101;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van KMO's;

Titel : EMR START UP;

Operator : GREENVILLE HOUTHALEN;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 26.660,46 EUR;

Vereffeningskredieten : 17.862,51 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201000 02104;

Titel: EMR START UP;

Operator : GREENVILLE HOUTHALEN;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.145,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201000 02104;

Titel : EMR START UP;

Operator : WFG Ostbelgien Eupen;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 49.897,08 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201000 02104;

Titel : EMR START UP;

Operator : HUB VERVIERS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 49.890,11 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201000 02104;

Titel : EMR START UP;

Operator : « Leansquare Liège »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 46.199,49 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201000 02104;

Titel : EARLYTECH;

Operator : WFG Ostbelgien Eupen;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 23.372,28 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 202000 02201;

Titel : EARLYTECH;

Operator : GREOA;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 27.791,60 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 202000 02201;

Titel : EARLYTECH;

Operator : "Basse Meuse Développement";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 28.383,88 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 202000 02201;

Programma EFRO Interreg V "Noord-West Europa";

Hoofdlijn 1 : Innovering;

Titel : Boost4health;

Operator : ULG;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 18.023,00 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 101000 00142;

Hoofdlijn 2 : Vermindering van de koolstofemissies;

Titel : UP-STRAW;

Operator : « Cluster Eco-Construction »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 88.027,95 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 203000 00410;

Titel : HEATNET NWE;

Operator : CAP 2020 ASBL;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 27.002,34 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 202000 00095;

Titel : REBORN;

Operator : AEI;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.902,06 EUR;

Codificatie van het project : E IC 1 102000 02159;

Hoofdlijn 3 : Efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen;

Titel : AFTB;

Operator : « Office économique wallon du Bois »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 10.041,97 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 305000 00348, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 8 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 10.620 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 18.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 39.898 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 03 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 760 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 76 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 11 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.968 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 6.820 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 21 van organisatieafdeling 18.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 4.418 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 31 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 4.188 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 4.827 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 32 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 34 en van de programma's 02, 03, 11, 21, 31 et 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt: (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 3401.01.01

99.399

134.793

- 14.916

- 66.659

84.483

68.134

OA 1831.10.02

0

0

-

+ 5.159

0

5.159

OA 1831.11.02

0

0

-

+ 461

0

461

OA 1851.16.02

0

0

+ 8.000

+ 5.000

8.000

5.000

OA 1881.26.03

0

0

-

+ 39.898

0

39.898

OA 1833.06.11

0

0

+ 361

+ 9

361

9

OA 1843.01.11

0

0

+ 399

+ 67

399

67

OA 1833.36.21

0

0

+ 1.157

+ 925

1.157

925

OA 1841.36.21

0

0

+ 811

+ 229

811

229

OA 1852.34.21

0

0

-

+ 2.492

0

2.492

OA 1861.34.21

0

0

-

+ 3.174

0

3.174

OA 1801.03.31

0

0

-

+ 2.680

0

2.680

OA 1801.04.31

0

0

-

+ 1.738

0

1.738

OA 1801.04.32

0

0

+ 4.000

+ 1.750

4.000

1.750

OA 1801.15.32

0

0

+ 188

+ 3.077

188

3.077


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 30 maart 2018.

W. BORSUS P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^