Ministerieel Besluit van 30 mei 2016
gepubliceerd op 21 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van sommige hengelfederaties in het Waalse Gewest

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203196
pub.
21/06/2016
prom.
30/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203196

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot erkenning van sommige hengelfederaties in het Waalse Gewest


De Minister van Landelijke Aangelegenheden, Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015027190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenningsregeling van de hengelfederaties sluiten betreffende de erkenningsregeling van de hengelfederaties Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" (Waalse Hoge Visraad), gegeven op 28 januari 2016;

Besluit :

Artikel 1.Als hengelfederatie worden erkend: 1° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Amblève VZW, voie Champ 4, 4983 Basse-Bodeux;2° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Dender VZW, rue Notre-Dame 12, 7322 Pommeroeul;3° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Dijle-Gete VZW, rue de Fontigny 72, 1350 Orp-le-Grand;4° de Hengel- en visserijfederatie van de deelstroomgebieden van de Schelde en de Leie VZW, rue de Fournes 18, 7620 Bléharies;5° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Haine VZW, rue Gontrand Bachy 9, 7032 Spiennes;6° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Lesse VZW, rue de l'Aunée 5, 6953 Forrières;7° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts VZW, chaussée de Liège 209, bte 12, 5100 Jambes;8° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Maas stroomafwaarts VZW, rue de la Collectivité 39, 4100 Seraing; 9° de "Fédération des pêcheurs de l'Ourthe A.S.B.L", place Roi Albert 19, 6660 Houffalize; 10° de Hengel- en visserijfederatie van de deelstroomgebieden van de Samber VZW, route de Mons 204, 6560 Erquelinnes;11° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Semois-Chiers VZW, rue Nouvelle 17, 6760 Ethe;12° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Senne VZW, rue Notre-Dame 5, 1430 Pommeroeul;13° de Hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Vesder VZW, rue Neuve 35, 4860 Pepinster.

Artikel 1.De erkenning geldt voor een onbepaalde duur. Zij kan worden ingetrokken overeenkomstig artikel 17 van het decreet van 24 maart 2014 en artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015027190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenningsregeling van de hengelfederaties sluiten.

Art. 2.De erkenning vormt geen erkenning van de overeenstemming van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de hengelfederatie met de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Ze bevestigt niet dat de hengelfederatie in orde is wat betreft de door bedoelde wet voorgeschreven formaliteiten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 30 mei 2016.

R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^