Ministerieel Besluit van 30 november 1999
gepubliceerd op 27 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007274
pub.
27/01/2000
prom.
30/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, inzonderheid op de artikelen 3 en 4 gewijzigd door de wet van 28 december 1990, op de artikelen 5 en 6 gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955 en 28 december 1990, op artikel 7. gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955, 10 juni 1970 en 28 december 1990, op de artikelen 7bis en 7ter, ingevoegd door de wet van 28 december 1990 en op artikel 17bis ingevoegd door de wet van 30 juli 1955;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1984 houdende inrichting van de examencommissies belast met het afnemen van de proeven van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1993, Besluit :

Artikel 1.Een examen over de wezenlijke en grondige kennis van de tweede landstaal, bepaald door de wet van 30 juli 1938, zal plaatsvinden vanaf 30 november 1999.

Art. 2.Worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 : 1° Voorzitter a) Werkelijke : Generaal-majoor Baelen, M.b) Plaatsvervangend. Generaal-majoor Michaux, J. 2° Ondervoorzitters a) Werkelijke : - Kolonel stafbrevethouder Schryvers, K. - Kolonel ingenieur van het militair materieel Germain. F. b) Plaatsvervangende : - Kolonel stafbrevethouder Delcour, C. - Kolonel van het vliegwezen Vanpeperstraete, M. 3° Militaire leden a) Werkelijke : - Majoor van het vliegwezen Van Den Eynde, B. - Majoor militair administrateur Sevens, M. - Majoor Demedts, J. - Majoor van het vliegwezen militair administrateur Meganck, M. b) Plaatsvervangende : - Majoor Rabet, L. - Majoor stafbrevethouder Chenois, P. - Majoor Van Damme, G. - Majoor stafbrevethouder Dohet-Eraly, P. - Majoor van het vliegwezen Roelandts, L. - Majoor vlieger Waelkens, D. 4° Burgerleden a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijke De heer Devreker, R. Westmeers 118 8000 Brugge De heer Rivet, G. rue du Trophee 6 1070 Brussel - Plaatsvervangende : Mevr. Malotaux, C. Burgerlijk Algemeen Bestuur Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1140 Brussel Mevr. Tirmarche, M. Burgerlijk Algemeen Bestuur Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1140 Brussel b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijke : De heer Van Craen, J. Mercatorlaan 4 2500 Lier De heer Van Steenberge, E. Burgerlijk Algemeen Bestuur Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1140 Brussel - Plaatsvervangende : De heer Weemaels, R. Laarheide 282 1650 Beersel De heer Van Bergen, J. Petunialaan 29 8400 Oostende 5° Examinatoren a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijke : De heer Ophoff, B., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer Hargot, J., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School. - Plaatsvervangend : : De heer Canautte, L., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School. b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijke : De heer Stainier, T., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer Wauters, W., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School. - Plaatsvervangend : : De heer Coolens, E., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School. 6° Magistraten a) Voor de examens over de Franse taal - Werkelijk : De heer Schuermans, G., Eerste Substituut van de Krijgsauditeur emeritus. - Plaatsvervangend : De heer Ver Elst-Reul, L., Substituut van de Krijgsauditeur. b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijk : De heer Alexander, A., Ere eerste Substituut van de Krijgsauditeur. - Plaatsvervangend : De heer Van Avermaet, C., Eerste Substituut van de Krijgsauditeur. 7° Aanvullende leden geneesheren : - Werkelijk : Geneesheer-luitenant-kolonel Van Laere, C. - Plaatsvervangend : Geneesheer-majoor Lescreve, J.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. 79348 van 17 december 1998 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 30 november 1999.

Brussel, 30 november 1999.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^