Ministerieel Besluit van 30 november 2015
gepubliceerd op 13 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007309
pub.
13/01/2016
prom.
30/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015007309

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


30 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen


De Minister van Defensie, Gelet op de Grondwet, de artikelen 108 en 167, § 1, tweede lid;

Gelet op de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, artikel 31bis, ingevoegd bij de wet van 30 juli 1955 en gewijzigd bij de wetten van 16 juli 2005 en 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, artikel 3, vervangen bij de wet van 27 maart 2003, en artikel 10bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 1976;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van defensie, artikel 91, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 93, § 1, eerste lid, artikel 95, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 96, § 5, en artikel 97, § 1, vervangen bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, de artikelen 9bis, § 2, vierde lid, en 10ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, artikel 6, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten, zoals gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, artikel 21, tweede lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 77/1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 84, § 1, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 139, eerste lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, en artikel 271/5, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel, artikel 28, eerste lid;

Gelet op de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, artikel 3, tweede lid;

Gelet op de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014007207 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken sluiten betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken, artikel 3, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 2002, en artikel 7, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 juni 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 juni 2001, 23 september 2004 en 12 september 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het aktief kader van de krijgsmacht, artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1971 betreffende de toekenning van toelagen aan leden van de krijgsmacht, evenals aan sommige leden van het burgerlijk personeel van het departement van landsverdediging, voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard, artikel 6, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 november 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1978 betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren piloten, artikel 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 september 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 12/04/2012 numac 2012000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels van de verzekering waarin voorzien is in artikel 130 van het Kieswetboek. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader, het artikel 8, § 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp aan militairen en de vergoeding van de door hen opgelopen schade, artikel 13, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 september 1995 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken sluiten betreffende de bevoegdheden toegewezen aan sommige overheden in het kader van de toepassing van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014007207 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken sluiten betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken, artikel 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten4 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten3 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht, artikel 17, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juli 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten2 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten1 betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, artikel 2, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten0 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair, artikel 3, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010007203 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult sluiten betreffende het administratief statuut van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult, artikel 10, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 1977 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de officieren;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 1984 betreffende de permanente inspecteurs van de bij het leger en de rijkswacht georganiseerde taalexamens;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten8 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten4 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten3 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken sluiten houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten5 betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren piloten;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten9 tot vaststelling van de toekenningsregels van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten2 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten0 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten1 tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 september 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten0 betreffende de delegaties van bevoegdheid door de minister van Landsverdediging inzake schade en geschillen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten7 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten6 tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité van het militair personeel Nr N-384, gesloten op 17 juli 2015;

Gelet op het advies 58.092/4 van de Raad van State, gegeven op 16 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging-bepalingen Afdeling 1. - Wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971

betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités

Artikel 1.In de artikelen 18, 1° en 5°, 19, eerste lid, en 23 van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 2. - Wijziging van het ministerieel besluit van 23 september

1977 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de officieren

Art. 2.In de artikelen 2, § 2, derde lid, 1°, en 3, § 1, derde lid, van het ministerieel besluit van 23 september 1977 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de officieren, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 3. - Wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1984

betreffende de permanente inspecteurs van de bij het leger en de rijkswacht georganiseerde taalexamens

Art. 3.In de artikelen 2, 3 en 4, van het ministerieel besluit van 10 juli 1984 betreffende de permanente inspecteurs van de bij het leger en de rijkswacht georganiseerde taalexamens, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 4. - Wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus

1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader

Art. 4.In het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten8 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader, wordt de bijlage, vervangen bij het ministerieel besluit van 27 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten7, vervangen door de bijlage A gevoegd bij dit besluit. Afdeling 5. - Wijziging van het ministerieel besluit van 13 december

1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités

Art. 5.In artikel 3, § 3, derde lid, 1°, van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 september 2004 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 april 2010, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 6. - Wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten4

betreffende het varend personeel van de krijgsmacht

Art. 6.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten4 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 maart 2003, 23 juli 2007 en 17 augustus 2013, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.De functies die toegang verlenen tot de categorie van het gecertificeerd varend personeel zijn: 1° "steward" en "kandidaat-steward", dit wil zeggen de aangestelde bij de passagiersdienst aan boord van transportluchtvaartuigen;2° "luchtverdedigingscontroleur aan boord van luchtvaartuigen van de NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE" en "kandidaat-luchtverdedigingscontroleur aan boord van luchtvaartuigen van de NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE";3° "radar- en telecommunicatie technicus aan boord van luchtvaartuigen van de NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE" en "kandidaat-radar- en telecommunicatietechnicus aan boord van luchtvaartuigen van de NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE";4° "boordschutter" en "kandidaat-boordschutter"; 5° "sensor operator" en "kandidaat - sensor operator".". Afdeling 7. - Wijziging van het ministerieel besluit van 14 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten5

betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulp-officieren piloten

Art. 7.In het ministerieel besluit van 14 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten5 betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren piloten wordt de bijlage, vervangen bij het ministerieel besluit van 27 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten7, vervangen door de bijlage B gevoegd bij dit besluit. Afdeling 8. - Wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten9

tot vaststelling van de toekenningsregels van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard

Art. 8.In artikel 3, § 4, van het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten9 tot vaststelling van de toekenningsregels van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 9. - wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten2

tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten0 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair

Art. 9.In artikel 5, § 2, derde lid, van het ministerieel besluit van 28 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten2 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten0 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 10. - Wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten1

tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult

Art. 10.In het ministerieel besluit van 29 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten1 tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult, wordt de bijlage, vervangen bij het ministerieel besluit van 27 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten7, vervangen door de bijlage C gevoegd bij dit besluit. Afdeling 11. - Wijziging van het ministerieel besluit van 5 september

2011 betreffende de delegaties van bevoegdheid door de minister van Landsverdediging inzake schade en geschillen

Art. 11.In het opschrift van het ministerieel besluit van 5 september 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten0 betreffende de delegaties van bevoegdheid door de minister van Landsverdediging inzake schade en geschillen, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". Afdeling 12. - Wijziging van het ministerieel besluit van 27 december

2013 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

Art. 12.In het ministerieel besluit van 27 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten7 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen worden de bijlagen 1 en 2 vervangen door de bijlagen D en E gevoegd bij dit besluit. Afdeling 13. - Wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari

2014 tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Art. 13.In artikel 1, 2° van het ministerieel besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten6 tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie". HOOFDSTUK 2. - Opheffing van het ministerieel besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten3 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken sluiten houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken

Art. 14.Het ministerieel besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten3 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken sluiten houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 februari 2003, wordt opgeheven.

Brussel, 30 november 2015.

Steven VANDEPUT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^