Ministerieel Besluit van 30 november 2015
gepubliceerd op 11 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029665
pub.
11/01/2016
prom.
30/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029665

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


30 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1970 betreffende de organisatie van de taalexamens voor de leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs, inzonderheid op de artikelen 13, 14 en 15;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 november 2013, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden respectief benoemd tot Voorzitster en Plaatsvervangend voorzitster van de Commissie voor de Franse taal belast met het uitreiken van de getuigschriften voor grondige kennis van de Franse taal : 1. Mevr.Brigitte Twyffels, Directeur voor het Beheer van de instellingen voor hoger onderwijs bij de Algemene directie niet-verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 2. Mevr.Nadia Lahlou, Attaché bij de Directie reglementering en gelijkwaardigheid van diploma's voor het hoger onderwijs van de Algemene directie niet-verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Art. 2.De volgende personen oefenen respectief de ambten van Secretaris en Plaatsvervangend secretaris uit : 1. De heer Paul Bouché, Leraar op het « Institut Saint-Louis » te Borgworm, opdrachthouder;2. Mevr.Olivia Bobart, Attaché bij de Directie reglementering en gelijkwaardigheid van diploma's voor het hoger onderwijs van de Algemene directie niet-verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Art. 3.De volgende personen worden benoemd tot vertegenwoordiger (-ster) van het officieel onderwijs als : 1° Werkend lid : - Mevr.Françoise Delattre, Hoogleraar op het « Institut d'Enseignement de Promotion sociale » te Ukkel; - De heer Jean-Louis Tilleuil, Hoogleraar op de « Académie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs » te Doornik; 2° Plaatsvervangend lid : - Mevr.Isabelle Piette, Assistente op de « Faculté de Traduction et d'Interprétation - Université de Mons »; - De heer Thierry Fauvaux, Assistent op de « Faculté de Traduction et d'Interprétation - Université de Mons ».

Art. 4.De volgende personen worden benoemd tot vertegenwoordiger van het vrij onderwijs als : 1° Werkend lid : - De heer Olivier SPINEWINNE, Hoogleraar op de « Ecole supérieure artistique Saint-Luc » te Brussel; - Mevr. Bernadette Bouteiller, Hoogleraar op het « Institut de la Sainte-Famille » te Bergen; 2° Plaatsvervangend lid : - Mevr.Dominique Moreau, Leraar op het « Institut Saint-Luc » te Ramegnies-Chin; - de heer Jean-François Mortehan, Leraar op het « Collège Saint-Louis » te Brussel.

Art. 5.De voorzitters en de leden worden benoemd voor een periode van twee jaar.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 november 2013, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 20 november 2015.

Brussel, 30 november 2015.

J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^