Ministerieel Besluit van 30 oktober 1998
gepubliceerd op 02 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011343
pub.
02/02/1999
prom.
30/10/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 OKTOBER 1998. - Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 september 1986;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 augustus 1996 tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der dienstencoöperaties, de onafhankelijke coöperatieve vennootschap : 5122 Stater, te Hasselt.

Art. 2.De erkenning in artikel 1 vermeld, blijft geldig tot 31 mei 1999.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1998.

Brussel, 30 oktober 1998.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^