Ministerieel Besluit van 30 oktober 2015
gepubliceerd op 29 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015206058
pub.
29/12/2015
prom.
30/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015206058

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


30 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht


De Minister van justitie, Gelet op het Regeerakkoord van 10 oktober 2014;

Gelet op de aanwijzing van de experten per brieven van 24 en 30 juin 2015, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Er wordt een Commissie tot hervorming van het strafrecht opgericht. § 2. Deze commissie wordt belast met het uitwerken van : - een oriëntatienota, die de hervorming van het Strafwetboek voorbereidt; - een voorstel van hervorming van het Strafwetboek. § 3. Worden benoemd tot lid van de Commissie : - de heer Damien Vandermeersch, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain en aan de Université Saint-Louis Bruxelles; - Mevrouw Joëlle Rozie, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Art. 2.§ 1. Er wordt een Commissie tot hervorming van het strafprocesrecht opgericht. § 2. Deze commissie wordt belast met het uitwerken van : - een oriëntatienota, die de hervorming van het Wetboek van Strafvordering voorbereidt; - een voorstel van hervorming van het Wetboek van Strafvordering. § 3. Worden benoemd tot lid van de Commissie : - De heer Philip Traest, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat; - De heer Yves Liégeois, Eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen; - Mevrouw Marie-Aude Beernaert, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain; - De heer Laurent Kennes, advocaat en docent aan de Université Libre de Bruxelles.

Art. 3.De heer Raf Verstraeten, buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en advocaat, wordt belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de Commissies bedoeld in artikelen 1 en 2.

Brussel, 30 oktober 2015.

De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^