Ministerieel Besluit van 30 september 1999
gepubliceerd op 20 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012671
pub.
20/11/1999
prom.
30/09/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op de beslissing van het Paritair comité voor het hotelbedrijf van 9 december 1998 tot oprichting van een paritair leercomité in zijn schoot, en op zijn voorstel betreffende het aantal leden ervan en betreffende het aantal mandaten per vertegenwoordigde organisatie;

Gelet op het voorstel van de in het Paritair comité voor het hotelbedrijf en in zijn Paritair leercomité vertegenwoordigde organisaties, elk wat zijn vertegenwoordigers betreft, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aantal leden en verdeling van de mandaten

Artikel 1.Het aantal leden die in het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen, wordt vastgesteld op, enerzijds, 6 gewone en 6 plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en, anderzijds, 6 gewone en 6 plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Art. 2.§ 1. Wat de vertegenwoordiging van de werkgevers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die de Federatie Horeca Wallonië vertegenwoordigen; - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die de Federatie Horeca Vlaanderen vertegenwoordigen; - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die de Federatie Horeca Brussel vertegenwoordigen. § 2. Wat de vertegenwoordiging van de werknemers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - 3 gewone en 3 plaatsvervangende leden die het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigen; - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die het Algemeen Christelijk Vakverbond vertegenwoordigen; - 1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid die de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België vertegenwoordigen. HOOFDSTUK II. - Leden

Art. 3.Worden benoemd tot leden van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf : 1° als vertegenwoordigers van de werkgevers : a) gewone leden : - voor de Federatie Horeca Wallonië : De heren : Henri DOUMONT, te 5500 Dinant; Christian DELACHE, te 5000 Namen; - voor de Federatie Horeca Vlaanderen : De heren : Jan DE HAES, te 2220 Heist-op-den-Berg;

Luc SERWIR, te 9100 Sint-Niklaas; - voor de Federatie Horeca Brussel : De heren : Bernard KAMP, te 1180 Brussel;

Jean-Pierre QUATACKER, te 1150 Brussel; b) plaatsvervangende leden : - voor de Federatie Horeca Wallonië : Mevr.Lysiane LAMBERT, te 6850 Paliseul;

De heer Adrien NULENS, te 4000 Luik; - voor de Federatie Horeca Vlaanderen : De heren : Herman VAN DE WIELE, te 8400 Oostende;

Antoine DE CLERCQ, te 9320 Aalst; - voor de Federatie Horeca Brussel : De heren : Georges NEEFS, te 1180 Brussel;

Luc DE BAUW, te 1541 Herne; 2° als vertegenwoordigers van de werknemers : a) gewone leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : Mevr.Anaïs MAURAU, te 8400 Oostende;

De heren : Jean PASCHENKO, te 6250 Aiseau-Presles;

Christian BOUCHAT, te 1030 Brussel; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : De heren : Daniël LAUWYCK, te 8480 Ichtegem;

Jean-Pierre LEBORGNE, te 1083 Brussel; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : De heer Erik DECOO, te 9032 Gent; b) plaatsvervangende leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : Mevr.Conny DEMONIE, te 8210 Zedelgem;

De heren : Yves DEMEUSE, te 4041 Milmort;

Alain DETEMMERMAN, te 9120 Beveren; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : De heren : Christiaan VAN BEVER, te 9630 Zwalm;

Johan VANDENBUSSCHE, te 8000 Brugge; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : De heer Johan ROELANDT, te 9970 Kaprijke.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Brussel, 30 september 1999.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 19 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1983; Wet van 6 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1998;

Koninklijk besluit van 5 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^