Ministerieel Besluit van 30 september 2005
gepubliceerd op 16 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022854
pub.
16/11/2005
prom.
30/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2005. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999, inzonderheid op artikel 39, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.Onderstaande artsen worden erkend als stagemeester in de huisartsgeneeskunde voor een termijn van twee jaar : Dr. Ambroise, V., Musson;

Dr. Beaumet, P., Cerfontaine;

Dr. Blaise, M., Sivry;

Dr. Borremans, I., Courcelles;

Dr. Boschetti, A., Lambermont;

Dr. Bouillon, D., Büllingen;

Dr. Burette, Ph., Aywaille;

Dr. Cardon, Ph., Sambreville;

Dr. Demblon, B., Wellin;

Dr. Denblinden, J.-L., Rebecq;

Dr. Doumont, P., Namur;

Dr. Evrard, Ch., Lesve;

Dr. Fronville, V., Profondeville;

Dr. Gerard, P., Aywaille;

Dr. Hoste, B., Lo-Reninge;

Dr. Houyoux, A., Liers;

Dr. Hubert, G., Brussel;

Dr. Jonville, M., Tubize;

Dr. Kaisin, Ph., Brussel;

Dr. Keiser, S., Hannut;

Dr. Maquet, P., Aywaille;

Dr. Marievoet, O., Couillet;

Dr. Mattart, J., Seilles;

Dr. Mezzorecchia, G., Roselies;

Dr. Michotte, Br., Stembert;

Dr. Moës, J., Oreye;

Dr. Paulissen, S., Dendermonde;

Dr. Rixhon, V., Aywaille;

Dr. Rochet, Ph., Monceau-sur-Sambre;

Dr. Sanabria, D., Orp-Jauche;

Dr. Schmitz, G., Brussel;

Dr. Thiebauld, Ch., Brussel;

Dr. Thiran, O., Brussel;

Dr. Van Der Schueren, Th., Mettet;

Dr. Vanneste, L., Moorsele;

Dr. Vanwoensel, G., Namur;

Dr. Verhaeghen, M., Arlon;

Dr. Wuidar, M.-J., Brussel.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Brussel, 30 september 2005.

Voor de Minister : De Directeur-generaal, Dr. Herman VAN LOON.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^