Ministerieel Besluit van 30 september 2013
gepubliceerd op 08 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2012 houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009452
pub.
08/10/2013
prom.
30/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012009281 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht sluiten houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012009281 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht sluiten houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht, Besluit :

Artikel 1.Het artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012009281 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht sluiten houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Wordt aangewezen als secretaris bij de centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen : Fernand Schmetz, Adviseur bij de FOD Justitie . ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^