Ministerieel Besluit van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 07 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009693
pub.
07/09/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, inzonderheid het artikel 12 waarbij een commissie tot bescherming van de maatschappij wordt ingesteld bij elke psychiatrische afdeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 1930 houdende oprichting van de Commissies bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003009695 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b sluiten houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij;

Besluit :

Artikel 1.In de commissies tot bescherming van de maatschappij waarvan de voorzitters werden aangewezen door de eerste voorzitters van de hoven van beroep, worden de leden bij het huidig besluit benoemd, voor een periode van 3 jaar die ingaat op 1 september 2006.

Art. 2.De commissies ter bescherming van de maatschappij opgericht bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen te Antwerpen, Gent, Leuven-Hulp, Vorst, Namen, Lantin, Bergen en Jamioulx zijn op de volgende wijze samengesteld : Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Antwerpen : Voorzitter : - Mevr. V. LENDERS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen;

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer W. LEEMANS, erevoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen; - De heer M. CARETTE, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - Mevr. K. TRANSAUX, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen.

Lid-advocaat : - de heer W. MALFLIET. Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer L. OTTE; - De heer P. VAN LEEMPUT; - Mevr. F. BEN-ASRI. Lid-geneesheer : - De heer S. TODTS. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer J. NUYTS; - Mevr. O. KRAHEL; - De heer P. VAN PETEGHEM; - De heer W. DUCHENE. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Gent : Voorzitter : - De heer H. HEIMANS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent;

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer A. SIMONS, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde; - De heer D. HUYGEBAERT, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Lid-advocaat : - De heer G. CARRE. Plaatsvervangend lid-advocaat : - Mevr. M. DELEERSNIJDER; - De heer T. DESCHEPPER; - De heer M. DE CLIPPELE; - Mevr. E. DE MOOR; - De heer B. VAN LANCKER. Lid-geneesheer : - De heer A. VEREECKEN. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer W. DUCHEYNE; - De heer P. VAN OOTEGHEM; - De heer P. VAN PETEGHEM; - De heer E. VAN HOOFSTAT; - De heer H. VAN NUFFEL; - De heer G. STELLAMANS; - Mevr. S. HOSTE; - De heer K. WILLEMS; - De heer R. DEBERDT. Bij de psychiatrische annex van de hulpgevangenis te Leuven : Voorzitter : - De heer R. DECOUX, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. I. DE KEMPENEER, rechter bij deze rechtbank; - De heer P. VANDENBERGH, rechter bij deze rechtbank.

Lid-advocaat : - De heer P. SIFFERT. Plaatsvervangend lid-advocaat : - Mevr. S. VAN GASTEL; - De heer G. MICHEL. Lid-geneesheer : - De heer R. VERELST;

Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer P. IGODT; - De heer G. WALPOT. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Vorst : Voorzitter : - De heer R. DEVOS, rechter emeritus bij de politierechtbank te Brussel.

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer W. THIERRY, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Lid-advocaat : - Mevr. C. VERGAUWEN. Plaatsvervangend lid-advocaat : - Mevr. C. MOREAU; - De heer R. BRIBOSIA; - De heer H. VAN DEN NEST; - Mevr. N. DUMONT; - Mevr. N. BUISSERET; - De heer J. DE SMET; - De heer T. VREBOS; - De heer G. WARSON. Lid-geneesheer : - De heer F. VAN MOL. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer P. LIEVENS; - Mevr. M.T. FOUREZ; - De heer A. ROUSSEAU; - De heer G. STELLAMANS; - De heer M. ELIAS. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Namen : Voorzitter : - De heer C. ROBERT, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer C. PANIER, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - De heer T. HENRION, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

Lid-advocaat : - De heer E. KINOO. Plaatsvervangend lid-advocaat : - Mevr. F. BRIX; - Mevr. A. GEUBELLE; - Mevr. V. JACQUES; - De heer S. KERKHOFS. Lid-geneesheer : - De heer M. PIETQUIN. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer P. GOFFAUX; - De heer P. SCHOUTEDEN; - Mevr. J. SMETS; - De heer B. DEPARIS. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Lantin : Voorzitter : De heer H.-P. GODIN, plaatsvervangend magistraat in Hof van beroep te Luik.

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. A. FRESON, raadsheer in het hof van beroep te Luik; - De heer M. DEWART, raadsheer in het hof van beroep te Luik; - De heer A. MANKA, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Lid-advocaat : - Mevr. C. PEVEE. Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer J.P. REYNDERS; - Mevr. C. LECHANTEUR; - De heer A. KITTEL; - Mevr. V. NOIRFALISE; - Mevr. E. FATZINGER; - De heer A. DANDENNE; - De heer P. TAQUET; - De heer Y. WYNANTS. Lid geneesheer : - De heer F. GOFFIOUL. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer W. DENYS; - De heer M. MARTIN. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Bergen : Voorzitter : - De heer A. BIQUET, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. N. GALAND, rechter bij deze rechtbank; - Mevr. S. DESCHAMPS, rechter bij deze rechtbank.

Lid-advocaat : - De heer P. KESTEMAN. Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer B. COULON. - De heer P. MALICE; - Mevr. D. DAOUT. Lid-geneesheer : - De heer P. BARA. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer D. VOITURON. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Jamioulx : Voorzitter : - Mevr. A. PHILIPPART, ondervoorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer G. DEMANET, ere-procureur generaal bij het hof van beroep te Bergen; - Mevr. C. EVALDRE, ondervoorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Lid-advocaat : - De heer J.-P. LECLEF. Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer J.-P. HERREMANS; - De heer J. HALBRECQ. Lid-geneesheer : - De heer F. RIHOUX. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer L. BOTTE; - Mevr. M. LEFEBVRE. Brussel, 31 augustus 2006.

Mevr. L.ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^