Ministerieel Besluit van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 07 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers v

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009694
pub.
07/09/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, inzonderheid het artikel 13 waarbij een Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij wordt ingesteld;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 1930 houdende oprichting van de Commissies bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000016226 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/08/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, Besluit :

Artikel 1.In de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij waarvan de voorzitter werd aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van Cassatie, worden de leden bij het huidig besluit benoemd, voor een periode van zes jaar die ingaat op 1 september 2006.

Voorzitter : - De heer J. VAN DER EECKEN, raadsheer in het hof van beroep te Brussel;

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer M.C. LIESENS, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - De heer M.P. RENAERS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen; - De heer Y. DE RUYVER, raadsheer hof van beroep te Brussel; - De heer E. VAN DE SIJPE, raadsheer in het hof van beroep te Gent.

Effectief lid-advocaat : De heer R. DE BECO. Plaatsvervangende leden-advocaat : - De heer J. SCHEERS; - De heer T. BAUWENS; - De heer H. VAN BAVEL; - De heer F. LAUWERS; - De heer L. HERTOGHS; - De heer P. DE LOOF; - Mevr. F. BEN-ASRI. - De heer G. LIENART; - Mevr. A. VILLERS; - De heer F. TEHEUX. Plaatsvervangende leden-geneesheer : - De heer F. VAN MOL; - De heer J.P. BEINE; - De heer P. LIEVENS. Brussel, 31 augustus 2006.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^