Ministerieel Besluit van 31 januari 2000
gepubliceerd op 02 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016045
pub.
02/03/2000
prom.
31/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek - Gent type ministerieel besluit prom. 22/06/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1997 tot vaststelling van de lijst, het niveau, de structuur en de bevoegdheden van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1997 waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek-Gent rechtspersoonlijkheid verkrijgt, inzonderheid op artikel 3, 2° en 4°;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek - Gent type ministerieel besluit prom. 22/06/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent, Besluit :

Artikel 1.De heer G. De Groote, departementshoofd, wordt benoemd tot lid van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent in vervanging van de heer Ch. Boucqué, ontslagnemend, waarvan hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag, waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 31 januari 2000.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^