Ministerieel Besluit van 31 januari 2011
gepubliceerd op 15 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Leuven, Nijvel en Vilvoorde en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003052
pub.
15/02/2011
prom.
31/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Leuven, Nijvel en Vilvoorde en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 29 december 1992 betreffende de douane-entrepots, inzonderheid op artikel 6 (1);

Gelet op het ministerieel besluit van 24 december 1993 betreffende de douane-entrepots (2), laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 20 november 2009 (3), inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de door de eerstaanwezend inspecteur van het hulpkantoor van het enig kantoor der douane en accijnzen te Nijvel verstrekte statistieken betreffende het beheer van het publiek entrepot, waaruit blijkt dat er geen economische behoefte meer bestaat tot het in stand houden van het publiek entrepot van het type F te Nijvel;

Gelet op het einde van de huurovereenkomst van het gebouw waar het hulpkantoor van het enig kantoor der douane en accijnzen te Nijvel is gevestigd en waaraan het publiek entrepot van het type F is verbonden;

Gezien het behouden van het personeel van de Administratie der douane en accijnzen met het oog op het verzekeren van de beveiliging van het gebouw derhalve onmogelijk wordt gemaakt;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven van 30 juli 2008 om aan het gebouw waar het publiek entrepot van het type F is gevestigd een andere bestemming te willen geven;

Gezien het publiek entrepot van het type F te Leuven niet meer toegankelijk is sinds 22 april 2009 en er geen economische behoefte meer is tot het in stand houden ervan;

Gelet op de verhuis op 28 oktober 2009 van de antenne van de douane en accijnzen, gevestigd in het industriepark Cargovil, naar nieuwe lokalen die niet uitgerust zijn met een voor het publiek toegankelijke opslagruimte;

Gelet op de beslissing van NOVOVIL, beheerder van het industriepark Cargovil, om het gebouw, waarin het publiek entrepot van het type F te Vilvoorde is gevestigd, te slopen;

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van 9 juni 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 18 januari 2011, Besluit :

Artikel 1.De publieke entrepots van het type F, gevestigd in de gemeenten Leuven, Nijvel en Vilvoorde, worden afgeschaft.

Art. 2.Artikel 4 van het ministerieel besluit van 24 december 1993 betreffende douane-entrepots, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 20 november 2009 wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 4.Een entrepot van type F is opgericht in de volgende gemeenten : Aalst, Aat, Bergen, Brussel, Charleroi (Gosselies), Doornik, Eupen, Genk, Grâce-Hollogne (Bierset), Herentals, Herve, Hoogstraten (Meer), La Louvière, Mechelen, Menen, Moeskroen, Oostende, Ronse, Roeselare, Sint-Niklaas, Tienen, Turnhout en Welkenraedt. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 31 januari 2011.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 19 februari 1993.(2) Belgisch Staatsblad van 18 januari 1994. (3) Belgisch Staatsblad van 3 februari 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^