Ministerieel Besluit van 31 januari 2011
gepubliceerd op 08 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022038
pub.
08/02/2011
prom.
31/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit instituut voor hen heeft gemaakt


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 20, § 4bis, ingevoegd bij wet van 20 december 1995;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit instituut voor hen heeft gemaakt, artikel 3, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 september 1998, 3 december 1999, 29 oktober 2001, 7 oktober 2002, 16 april 2003, 17 maart 2004, 14 januari 2005, 13 januari 2006 en 12 januari 2007;

Gelet op het feit dat het ministerieel besluit van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten het bedrag per aangeslotene slechts heeft vastgesteld tot en met het jaar 2010 zodat het op dit ogenblik noodzakelijk geworden is het bedrag vast te stellen voor het jaar 2011, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit instituut voor hen heeft gemaakt, worden de woorden "voor de jaren 1997 tot en met 2010" vervangen door de woorden "voor de jaren 1997 tot en met 2011".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Brussel, 31 januari 2011.

De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^