Ministerieel Besluit van 31 januari 2011
gepubliceerd op 29 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de VZW "Verbraucherschutzzentrale" als referentiecentrum voor schuldbemiddeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011201106
pub.
29/04/2011
prom.
31/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de VZW "Verbraucherschutzzentrale" als referentiecentrum voor schuldbemiddeling


Gelet op het decreet van 29 april 1996 betreffende de schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden, artikelen 3 tot 6;

Gelet op het besluit van 15 juni 2004 betreffende de schuldbemiddeling, artikel 10bis;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Overwegende dat de VZW "Verbraucherschutzzentrale" tot 31 oktober 2010 erkend was als referentiecentrum voor schuldbemiddeling;

Gelet op de aanvraag d.d. 23 december 2010 van de VZW "Verbraucherschutzzentrale" om haar erkenning als referentiecentrum voor schuldbemiddeling te verlengen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de VZW "Verbraucherschutzzentrale", Neustrasse 119, te 4700 Eupen, als referentiecentrum voor schuldbemiddeling wordt voor zes jaar verlengd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2010 en treedt uit werking op 31 oktober 2016.

Eupen, 31 januari 2011.

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^