Ministerieel Besluit van 31 januari 2019
gepubliceerd op 19 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het jaarlijkse activiteitenverslag dat door de opvangstructuren voor creatie op radio ingediend moet worden met toepassing van artikel 167, § 3, van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019040335
pub.
19/02/2019
prom.
31/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040335

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


31 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het jaarlijkse activiteitenverslag dat door de opvangstructuren voor creatie op radio ingediend moet worden met toepassing van artikel 167, § 3, van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens sluiten betreffende de audiovisuele mediadiensten


De Minister van Media, Gelet op het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens sluiten betreffende de audiovisuele mediadiensten, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 167, § 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van diverse nadere regels voor de jaarlijkse indiening van aanvragen om erkenning en subsidiëring van de opvangstructuren voor de creatie op radio, alsook het model van activiteitenversla sluiten tot vaststelling van diverse nadere regels voor de jaarlijkse indiening van aanvragen om erkenning en subsidiëring van de opvangstructuren voor de creatie op radio, alsook het model van activiteitenverslag van deze structuren, inzonderheid op artikel 5, Besluit : Enig artikel. Het activiteitenverslag bedoeld bij artikel 167, § 3, van het gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, wordt door de opvangstructuren ingediend volgens het model gevoegd bij dit besluit.

Brussel, 31 januari 2019.

J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^