Ministerieel Besluit van 31 juli 2001
gepubliceerd op 22 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen

bron
ministerie van justitie
numac
2001009674
pub.
22/08/2001
prom.
31/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JULI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen


De Minister van Justitie, Gelet op het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot niveau 1, in het bijzonder de artikelen 14 en 30;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 24 juli 2001, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, lid 5, van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen wordt vervangen als volgt : « De strafinrichtingen met ten minste 400 plaatsen bestuurd door een eerstaanwezend directeur (rang 13) die ten minste vijf jaar graadanciënniteit heeft, zijn de volgende : - de gevangenis te Andenne; - het penitentiair complex te Brugge; - de gevangenis te Vorst; - de strafinrichting te Lantin; - de strafinrichting te Merksplas; - de gevangenis te Sint-Gillis; - de strafinrichting te Ittre. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^