Ministerieel Besluit van 31 maart 2000
gepubliceerd op 29 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016298
pub.
29/11/2000
prom.
31/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MAART 2000. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gegeven op 14 oktober 1999;

Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gegeven op 3 november 1999;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 28 september 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 8 maart 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 8 maart 1999, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel 6 van de 23 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 13B 29 van de 82 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10C 2 van de 5 betrekkingen van sociaal inspecteur worden bezoldigd in de weddeschaal 10C 1 van de 2 betrekkingen van programmeringsanalist wordt bezoldigd in de weddeschaal 28L 1 van de 4 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent wordt bezoldigd in de weddeschaal 28F de betrekking van paramedicus kan worden bezoldigd in de weddeschaal 28F 1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler kan worden bezoldigd in de weddeschaal 28I 15 van de 59 betrekkingen van eerstaanwezend sociaal controleur worden bezoldigd in de weddeschaal 28J 1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris kan worden bezoldigd in de weddeschaal 28B 27 van de 100 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22B 42 van de 190 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30F 53 van de 190 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30H 19 van de 190 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30I 17 van de 55 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42C 13 van de 55 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42D 4 van de 55 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42E Technisch personeel de betrekking van hoofdtechnicus kan worden bezoldigd in de weddeschaal 22B Meesters-, vak- en dienstpersoneel 1 van de 2 betrekkingen van vakman kan worden bezoldigd in de weddeschaal 30G 1 van de 2 betrekkingen van vakman wordt bezoldigd in de weddeschaal 30J 2 van de 5 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddeschaal 42E

Art. 2.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddeschaal, elke bevordering door verhoging in weddeschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 8 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016267 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 31 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Brussel, 31 maart 2000.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^