Ministerieel Besluit van 31 maart 2016
gepubliceerd op 22 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van het raadgevend comité van de treinreizigers

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014127
pub.
22/04/2016
prom.
31/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016014127

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


31 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van het raadgevend comité van de treinreizigers


De Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 47/1 ingevoegd door de wet van 10 april 2014, gewijzigd door de wet van 10 augustus 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014014362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers sluiten tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers type ministerieel besluit prom. 20/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van twee leden voor het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers sluiten houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers, gewijzigd door het besluit van 22 oktober 2015;

Overwegende dat de in dit besluit benoemde leden, de jongeren en een regionale vereniging voor de verdediging van de gebruikers van gemeenschappelijk vervoer vertegenwoordigen en dat zij vertegenwoordigd moeten zijn bij het raadgevend comité van de treinreizigers;

Overwegende het overlijden op 2 februari 2016 van de heer Firmin Criel, van de Vlaamse Reizigersbond en effectief lid bij het raadgevend comité van de treinreizigers;

Overwegende het voorstel van de Vlaamse Reizigersbond om een nieuw effectief lid te benoemen ter vervanging van de kandidaat effectief die eerder werd voorgesteld;

Overwegende het ontslag van de heer Julien Bunckens, van de "Conseil de la Jeunesse Catholique" ontvangen op datum van 25 februari 2016 en effectief lid bij het raadgevend comité van de treinreizigers;

Overwegende het voorstel van de "Conseil de la Jeunesse Catholique" om een nieuw effectief lid te benoemen ter vervanging van de effectieve kandidaat die eerder werd voorgesteld;

Overwegende dat het nodig is om deze vertegenwoordigers te benoemen als effectieve leden binnen het raadgevend comité van de treinreizigers, en dit, voor een mandaat van vijf jaar;

Overwegende de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, Besluit :

Artikel 1.De heer Johan DE MOL wordt benoemd als lid van het raadgevend comité van de treinreizigers ter vervanging van de heer Firmin CRIEL wiens mandaat hij voltooit.

Art. 2.De ontheffing uit het mandaat als lid van het raadgevend comité van de treinreizigers wordt verleend aan de heer Julien BUNCKENS.

Art. 3.Mevr. Nadia CORNEJO wordt benoemd als lid van het raadgevend comité voor treinreizigers ter vervanging van de heer Julien BUNCKENS wiens mandaat zij voltooit.

Brussel, 31 maart 2016.

Mevr. J. GALANT


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^