Ministerieel Besluit van 31 mei 2007
gepubliceerd op 21 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Ve

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014206
pub.
21/06/2007
prom.
31/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie sluiten houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie


De Minister van Mobiliteit, Gelet op het ministerieel besluit van 14 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie sluiten houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 11 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 13 februari 2007;

Gelet op het protocol nr. 2007/1 van 4 mei 2007 van het Sectorcomité VI - Mobiliteit en Vervoer, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 14 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie sluiten houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die gedetacheerd zijn bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, wordt een vaste maandelijkse vergoeding van 706,50 EUR toegekend, waarvan 412,05 EUR voor de basisvergoeding en 294,50 EUR als voorschot op de kosten van de actieve vertegenwoordiging. »

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « Aan het einde van ieder trimester moeten de gedetacheerde personeelsleden op basis van de modaliteiten die zijn voorgeschreven door de bevoegde minister, het gebruik rechtvaardigen van de voorschotten op de kosten van de actieve vertegenwoordiging. Als het bedrag lager is dan het totale bedrag van de voorschotten, wordt het verschil tussen het bedrag van de vergoeding en het gerechtvaardigde bedrag teruggevorderd door inhouding of terugbetaling. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 31 mei 2007.

R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^