Ministerieel Besluit van 31 mei 2011
gepubliceerd op 24 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende aanwijzing voor de uitoefening van een hogere functie van de heer Gert Vercauteren, analist, bij het Coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000393
pub.
24/06/2011
prom.
31/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing voor de uitoefening van een hogere functie van de heer Gert Vercauteren, analist, bij het Coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse


De Minister van Binnenlandse Zaken, De Minister van Justitie, Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, inzonderheid op de artikelen 52 en 53;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, inzonderheid op artikel 14bis ;

Gelet op het gemotiveerd voorstel van de directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse van 5 mei 2011 om de heer Gert VERCAUTEREN, met ingang van 1 juni 2011, te belasten met de verantwoordelijkheid voor het Departement Analyse van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;

Overwegende dat de heer Gert VERCAUTEREN de functie van administratief verantwoordelijke al gedeeltelijk vervulde binnen het Departement Analyse;

Overwegende dat de heer Gert VERCAUTEREN als eerste gerangschikt werd in de Nederlandstalige selectie voor analisten;

Overwegende dat de heer Gert VERCAUTEREN de functie van Departementshoofd bij ADIV al uitgeoefend heeft;

Overwegende dat de heer Gert VERCAUTEREN in staat is om zijn medewerkers te motiveren en om het werk te verdelen binnen zijn departement;

Overwegende dat de heer Gert VERCAUTEREN beschikt over aanpassingsvermogen en standvastigheid om de managementtaken verbonden aan deze functie uit te voeren;

Overwegende dat de heer Gert VERCAUTEREN zich in een administratieve stand bevindt waarin hij zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden;

Overwegende dat de heer Gert VERCAUTEREN aan de andere voorwaarden voldoet om de hogere functies van adviseur-analist uit te oefenen, Besluit :

Artikel 1.De heer Gert VERCAUTEREN, analist, wordt aangewezen voor het uitoefenen van de hogere functie van adviseur-analist bij het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse voor een periode van één jaar, met ingang van 1 juni 2011.

Brussel, 31 mei 2011.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^