Ministerieel Besluit van 31 mei 2017
gepubliceerd op 02 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204032
pub.
02/08/2017
prom.
31/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204032

WAALSE OVERHEIDSDIENST


31 MEI 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister-President, De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.10 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.11 van programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 20 en 27 oktober 2016, 24 november 2016 en 16 februari 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO - Wallonië - 2020.eu, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : « ReHGIS - Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique » - Gespecialiseerde dienst inzake econimische animatie;

Operator : CCIH°;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 257.885,27 EUR;

Vereffeningskredieten : 38.682,79 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 1234;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de oprichting en de ontwikkeling vanK.M.O.'s (reactieve benadering);

Operator : CEEI Héraclès;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.441.294,30 EUR;

Vereffeningskredieten : 216.194,15 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 1236;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de oprichting van innoverende K.M.O.'s met een hoog potentieel inzake economische groei (proactieve benadering);

Operator : CEEI Héraclès;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 931.608,55 EUR;

Vereffeningskredieten: 139.741,28 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 1230;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de ontwikkeling van innoverende K.M.O.'s met een hoog potentieel inzake economische groei (proactieve benadering);

Operator : CEEI Héraclès;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 626.790,30 EUR;

Vereffeningskredieten : 94.118,55 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 1231;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Overheidsopdrachten;

Operator : "HD Gestion";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 377.503,50 EUR;

Vereffeningskredieten: 56.625,53 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 1235;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : Ontwikkelingsstrategie van de K.M.O.'s van Charleroi en Zuid-Henegouwen;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 2.724.234,07 EUR;

Vereffeningskredieten : 408.635,11 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 1233;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio Oost-Henegouwen;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : UCM;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 454.459,07 EUR;

Vereffeningskredieten : 68.168,86 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 1238;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 3 : « FOSTERLUX Création »;

Operator : CCILB;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 6.807,29 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0754;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 4 : « FOSTERLUX Création »;

Operator : CCILB;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 29.077,92 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0756;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 7 : Begeleiding bij de groei van ondernemingen;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 21.378,15 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0758;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 8 : Begeleiding gericht op het opzetten van innoverende projecten;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 36.640,65 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0753;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 9 : Begeleiding gericht op de groei van ondernemingen;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 70.240,76 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0752;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Project 1 : « Réussir mon entreprise »;

Operator : UCM Namen;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 16.869,09 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0760;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : « Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique »;

Operator : CCIH°;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 12.894,26 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0931;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.2.4 : Koolstofarm - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding van bedrijven inzake energiebeheer en - transitie;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 30.857,69 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 424 0000 0917;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Geïntegreerd begeleidingsprogramma bij de oprichting;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 38.374,40 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0918;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Geïntegreerd begeleidingsprogramma bij de ontwikkeling;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 37.063,80 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0919;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : SI-programma « Strategische intelligentie »;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 22.185,62 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0927;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Specifieke begeleidingsprogramma « Haut potentiel/Super archievers »;

Operator : « Entreprendre.Wapi »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 90.785,34 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0928;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Overheidsopdrachten;

Operator : « HD Gestion »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 16.035,10 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0932;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.2.4 : Koolstofarm - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding van bedrijven inzake energiebeheer en - prestatie;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 12.160,40 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 424 0000 0916;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Engineering met betrekking tot incentives van de overheid en reactieve begeleiding voor de vaststelling van het IT-beleid in bedrijven;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 17.891,58 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0915;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Engineering met betrekking tot incentives van de overheid en reactieve begeleiding voor de vaststelling van het IT-beleid in bedrijven;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 47.773,06 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0930;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding tijdens de groei van de bedrijven;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 27.955,92 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0920;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de creatie van innoverende activiteiten;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 133.177,22 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0926;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : Syndicale Unie van de Belgische Middenstand van Henegouwen;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 20.742,05 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0922;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Begeleiding bij de creatie van innoverend bedrijf;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 82.017,84 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0426;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding mbt de ontwikkeling van innoverende bedrijven;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 70.355,52 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0425;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : « OCE - UCM » Luik;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 21.918,56 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0432;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding mbt de ontwikkeling van K.M.O.'s en hulpmiddel bij de territoriale omschrijving van bedrijven met een innovatiepotentieel en kennisoverdracht door de operatoren van de regio Luik;

Operator : SPI;

Basisallocatie 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 65.776,85 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0423;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Gespecialiseerde begeleidingsdienst inzake Strategische Intelligentie voor K.M.O.'s met een hoog ontwikkelingspotentieel;

Operator : SPI;

Basisallocatie 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 30.650,03 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0424;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Begeleiding bij de oprichting van traditionele bedrijven - Duitstalige Gemeenschap;

Operator : « WFG Ostbelgien VoG »;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 15.352,12 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0433;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economische stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding bij de Ontwikkeling van Duitstalige K.M.O.'s;

Operator : « WFG-Ostbelgien VoG »;

Basisallocatie 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 12.888,04 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0427;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio van Namen;

Project : Reactieve begeleiding mbt de oprichting en begeleiding van bedrijven;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 37.662,48 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0590;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio van Namen;

Project : Proactieve begeleiding mbt de oprichting en ontwikkeling van bedrijven;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 88.959,48 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0596;

Titel : Economische activiteit in de regio van Namen;

Project : Gespecialiseerde dienst - Strategische intelligentie;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 18.976,24 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0598;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio van Namen;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : UCM Namen;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 20.174,87 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0591;

Titel: « Equilibre/Incubateurs en Economie sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project : « CO-LAB, Coopérer pour durer », Incubatoren in SE - Zuid Henegouwen (Charleroi/Thuin)/ Arrondissement van Namen (Namen noord);

Operator : "AZIMUT";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 55.976,97 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0092;

Titel: « Equilibre/Incubateurs en Economie sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project : Incubatoren in SE - Arrondissement van Dinant en Philippeville (Namen Zuid);

Operator : CHALLENGE;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 36.800,29 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0093;

Titel: « Equilibre/Incubateurs en Economie sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project : Incubatoren in SE - Henegouwen (uitgezonderd ZuidHenegouwen/Charleroi-Thuin);

Operator : "PROGRESS";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 60.923,29 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0091;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel: « LEAN CREATIVE ECOSYSTEM »;

Project : Groeibevorderend middel - GROWTH-HACKING;

Operator : « CREATIVE WALLONIA ENGINE »;

Basisallocatie 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 34.218,60 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 121 0000 0562;

Titel: « LEAN CREATIVE ECOSYSTEM »;

Project : « Groeibevorderend middel voor start'up - NEST'UP »;

Operator : « CREATIVE WALLONIA ENGINE »;

Basisallocatie 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 81.384,90 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 121 0000 0560;

Titel: « LEAN CREATIVE ECOSYSTEM »;

Project : LIVING LAB;

Operator : « CREATIVE WALLONIA ENGINE »;

Basisallocatie 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 38.298 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0558;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel: « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project : « PAEDES - Pour l'Animation et l'Emploi dans l'Economie sociale »;

Operator : SYNECO;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vereffeningskredieten : 18.365,23 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0999;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel: Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : SPRINGBOC;

Operator : « Cap Innove »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 16.036,44 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0110;

Titel: Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : « Step Up »;

Operator : « Cap Innove »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 16.030,49 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0109;

Titel: Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : « M&M2020-GO »;

Operator : « CEI LLN »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 12.219,56 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0107;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : « M&M2020-GROW »;

Operator : « CEI LLN »;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 22.654,80 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0108;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : « Réussir mon entreprise »;

Operator : « UCM » Waals-Brabant;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 16.182,27 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 114 0000 0105;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economische stimulering;

Titel : « LEAN CREATIVE ECOSYSTEM »;

Project : Groeibevorderend middel - GROWTH-HACKING;

Operator : « CREATIVE WALLONIA ENGINE »;

Basisallocatie 31.11.02;

Vereffeningskredieten : 5.121,34 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0559;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.02, programma 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016, 27 oktober 2016 en 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma EFRO - Wallonië - 2020.eu, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.3.3 : Steun voor de aanleg van creatieve Hubs in universiteitssteden en steden met meer dan 50 000 inwoners;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : « Industrie 2.0 »;

Operator : CETIC;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 31.713,69 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0055;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : Activiteit van de creatieve Hub;

Operator : Héraclès;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 36.176,53 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0049;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : Aanleg en uitrusting van de creatieve Hub Charleroi Zuid-Henegouwen en van de « Cité de la Créativité »;

Operator : Héraclès;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 21.549,37 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0050;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : « Charleroi Creative »;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 32.194,33 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0056;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : « FAB LAB »;

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 33.644,65 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0054;

Titel : DigiSTORM - « les nouveaux territoires numériques, les ICCs »;

Project : Digi Factory;

Operator : IDEA;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 16.905,48 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3297;

Titel : DigiSTORM - « les nouveaux territoires numériques, les ICCs »;

Project : Digi Campus;

Operator : UMONS;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 51.980,81 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3296;

Titel : DigiSTORM - « les nouveaux territoires numériques, les ICCs »;

Project : Digi Labs;

Operator : UMONS;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 43.286,65 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3298;

Titel : DigiSTORM (Creative Valley);

Project : « Centre de la créativité - Quartier général de « Creative Valley » »;

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 124.501,43 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3305;

Titel : DigiSTORM (Creative Valley);

Project : « Smart Heritage (living museum lab) »;

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 28.350 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3306;

Titel : Greenhub (DYNAMO);

Project : Greenhub Dynamique;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 25.678,68 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0550;

Titel : « D.E.C.I.D.E. »;

Project : OPENHUB4-FabLab;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 36.741,86 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 233 0000 0260;

Titel : Creatieve Hub van Luik;

Project : Creatieve activiteit Hub van Luik;

Operator : « ID Campus »;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 107.691,17 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1421;

Titel : Creatieve Hub van Luik;

Project : Creatieve Hub van Luik - Le Fiacre;

Operator : « Invest Services »;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 78.375 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1422;

Titel : Creatieve Hub van Luik;

Project : « Liège Créative in the Hub »;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 30.735,48 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1423;

Titel : Creatieve Hub van Luik;

Project : « Venture Lab - Hub Incubation »;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 78.010,76 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1424;

Titel : « Namur Innovative City Lab »;

Project : Trakk - Creatieve Hub (infrastructuur);

Operator : BEP;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 106.561,03 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233000 00625;

Titel : « Namur Innovative City Lab »;

Project : Trakk - Stedelijke innovatie en creatieve economie;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 71.472,54 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233000 00626;

Titel : « Namur Innovative City Lab »;

Project : Trakk - Stedelijke en digitale innovatie;

Operator : KIKK;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 48.217,82 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233000 00627;

Titel : « Namur Innovative City Lab »;

Project : Trakk - Toegepast onderzoek inzake innovatieproces en creatieve economie;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 39.006,73 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233000 00628;

Titel : Verviers - Stedelijke hernieuwing van de gewestelijke pool (Vallei van de Vesder - Stadsvernieuwing);

Project : Uitvoering van een creatieve Hub;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 14.316,17 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3360;

Titel : « WAP'S HUB »;

Project : « Créative »;

Operator : IDETA;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 62.197,73 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1068;

Titel : « WAP'S HUB »;

Project : Locatie « Technicité » : hoofdplaats van de creatieve Hub;

Operator : IDETA;

Basisallocatie 01.02.05;

Vereffeningskredieten : 80.075,30 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1067;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.04 van programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 10 december 2015, 30 juni 2016, 15 en 29 september 2016, 6 en 27 oktober 2016 en 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's EFRO 2014-2020 en ESF 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Inoxypem_4;

Operator : CENAERO;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 59.377,20 EUR;

Vereffeningskredieten : 8.906,58 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3201;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : 3DCOATER_4;

Operator : CENAERO;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 98.579,36 EUR;

Vereffeningskredieten : 14.786,90 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3219;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : 3DCOATER_3;

Operator : CoRi;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 66.250,02 EUR;

Vereffeningskredieten : 9.937,50 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3218;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Locoted_3;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 214.854,16 EUR;

Vereffeningskredieten : 32.228,12 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3203;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : 3DCOATER_1;

Operator : CRM;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 490.214,97 EUR;

Vereffeningskredieten : 73.532,25 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3213;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Inoxypem_2;

Operator : CRM;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 231.031,19 EUR;

Vereffeningskredieten : 34.654,68 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3199;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Locoted_4;

Operator : CRM;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 82.174 EUR;

Vereffeningskredieten : 12.326,58 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3204;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Hybritimesurf-3-CRM;

Operator : CRM;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 63.366,94 EUR;

Vereffeningskredieten : 9.505,04 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3209;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : 3DCOATER_2;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 192.359,85 EUR;

Vereffeningskredieten : 28.852,98 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3214;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : PROSTEM_4;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 87.131,07 EUR;

Vereffeningskredieten : 13.069,66 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3192;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : BIODEC_5;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 182.543,73 EUR;

Vereffeningskredieten : 27.381,56 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3196;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : CLEANAIR_2;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 97.425,45 EUR;

Vereffeningskredieten : 14.613,82 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3197;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Locoted_5;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 67.916,62 EUR;

Vereffeningskredieten : 10.187,49 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3205;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Amopho-1-Mano;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 359.042,77 EUR;

Vereffeningskredieten : 53.856,42 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3206;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Hybritimesurf-2-Mano;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 255.415,12 EUR;

Vereffeningskredieten : 38.312,27 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3208;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Hycarnit-1-Mano;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 179.624,55 EUR;

Vereffeningskredieten : 26.943,68 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3212;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : PROSTEM_1;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 360.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 54.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 3190;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : BIODEC_2;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 360.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 54.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 3194;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Hybritimesurf-5-ULB;

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 36.553,44 EUR;

Vereffeningskredieten : 5.483,02 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 3211;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : PROSTEM_2;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 620.496,34 EUR;

Vereffeningskredieten : 93.074,45 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3191;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : BIODEC_1;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 1.538.488,48 EUR;

Vereffeningskredieten : 230.773,27 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3193;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Inoxypem_1;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 405.167,68 EUR;

Vereffeningskredieten : 60.775,15 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3198;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Locoted_2;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 278.128,91 EUR;

Vereffeningskredieten : 41.719,34 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3202;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Hybritimesurf-4-ULg;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 30.055,73 EUR;

Vereffeningskredieten : 4.508,36 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3210;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : BIODEC_3;

Operator : UMONS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 312.397,94 EUR;

Vereffeningskredieten : 46.859,69 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3195;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Hybritimesurf-1-UMONS;

Operator : UMONS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 232.692,59 EUR;

Vereffeningskredieten : 34.903,89 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3207;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : DIAG&GROWTH_1;

Operator : UMONS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 181.036,39 EUR;

Vereffeningskredieten : 27.155,46 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3216;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : 3DCOATER_5;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 462.718,96 EUR;

Vereffeningskredieten : 69.407,84 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3215;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : Inoxypem_3;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 195.743,53 EUR;

Vereffeningskredieten : 29.361,53 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3200;

Titel : « Films Multifonctionnels »;

Project : DIAG&GROWTH_2;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 170.088,98 EUR;

Vereffeningskredieten : 25.513,35 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3217;

Titel : UserMedia;

Project : MEDIAFactory-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 673.276,96 EUR;

Vereffeningskredieten : 100.991,54 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 3063;

Titel : IMAWA;

Project : CERAMAX-UCL;

Operator : INISMA;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 299.999,79 EUR;

Vereffeningskredieten : 44.999,97 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 3072;

Titel : « Algae Factory »;

Project : « USINALGUE »;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 24.366,71 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0167;

Titel : « Algae Factory »;

Project : « VALOALGUE-Ulg »;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 11.450,66 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0166;

Titel : « Algae Factory »;

Project : « VALOALGUE-UMons »;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 9.236,58 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0165;

Titel : « Algae Factory »;

Project : « VALOALGUE-UNamur »;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 10.566,89 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0163;

Titel : BIOMED HUB;

Project : DMLA-AB/CER;

Operator : CER GROUP;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 10.833,64 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0994;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : BIOMED HUB;

Project : BIOMED Technology support;

Operator : ULg;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 574.737,72 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0996;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : BIOMED HUB;

Project : DMLA-AB/ULg;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 33.447,61 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0987;

Titel : BIOMED HUB;

Project : KIT-QUANTA/ULg;

Operator : "ULg";

Basisallocatie: 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 7.003,02 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0988;

Titel : BIOMED HUB;

Project : PREDIMID/ULg;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 19.736,61 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0984;

Titel : DigiSTORM;

Project : DigiMIR-CETIC;

Operator : CETIC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 5.457,71 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3301;

Titel : DigiSTORM;

Project : DigIntel;

Operator : MULTITEL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 3.614,88 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3302;

Titel : DigiSTORM;

Project : DigiBIRD;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 11.078,29 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3299;

Titel : DigiSTORM;

Project : DigiMIR;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 24.757,28 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3300;

Titel : DigiSTORM;

Project : DigiSENSE;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 25.783,78 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3303;

Titel : DigiSTORM;

Project : DigiSPACE;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 14.906,95 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3304;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - CERTECH;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 4.153,31 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0810;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - CRR;

Operator : CRR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 3.500 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 0815;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - CTP;

Operator : CTP;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 39.691,75 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0818;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - INISMa;

Operator : INISMA;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 23.687,42 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0809;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - MANO;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 2.466,16 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0816;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - ULB - CEESE;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 4.170,70 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0817;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - Ulg - ArGEnCo - GEA3;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 8.935,80 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0813;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - Ulg - GeMMe;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 8.801,70 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0812;

Titel : ECOLISER;

Project : ECOLISER - Ulg - LGC-PDD;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 2.662,47 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0814;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.2.2 : Steun voor de uitvoering van demonstratieeenheden voor K.M.O.'s binnen erkende onderzoekscentra;

Titel : EMRA-DEMO2FACTORY;

Project : « EMRA-DEMO-CERTECH »;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 22.916,25 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0160;

Titel : EMRA-DEMO2FACTORY;

Project : « EMRA-DEMO-CRIBC »;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 19.687,50 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0159;

Titel : EMRA-DEMO2FACTORY;

Project : « EMRA-DEMO-CTP »;

Operator : CTP;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 17.386,25 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0157;

Titel : EMRA-DEMO2FACTORY;

Project : « EMRA-DEMO-MANO »;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 46.252,50 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0158;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : IAWATHA;

Project : SIMATHA (Cenaero 222);

Operator : CENAERO;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 36.996,95 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1417;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : IAWATHA;

Project : CERAMTOP (CRIBC 221);

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 7.824,83 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 1409;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : IAWATHA;

Project : CERAMPLUS (CRIBC 222);

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 15.543,97 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1414;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : IAWATHA;

Project : POSTRAM (CRM221);

Operator : CRM;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 20.217,65 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 1411;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : IAWATHA;

Project : VAMETAM (CRM 222);

Operator : CRM;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 12.993,06 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1413;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : IAWATHA;

Project : EXIATAS (SIRRIS 221);

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 23.364,42 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 1410;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : IAWATHA;

Project : RIATAS (SIRRIS 222);

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 10.577,55 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1412;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : IAWATHA;

Project : AManUMater/Equipements (UCL 222);

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 16.199,99 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 211 0000 3168;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : IAWATHA;

Project : AManUMater/Recherche (UCL 222);

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 15.000,01 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1415;

Titel : IAWATHA;

Project : OpStrucFAd (ULB 222);

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 16.873,29 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1416;

Titel : IAWATHA;

Project : OPVAL (Ulg 222);

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 33.768,20 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1418;

Titel : IDEES;

Project : CETIC/IDEES/CO-INNOVATION;

Operator : CETIC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 7.754,81 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1379;

Titel : IDEES;

Project : « CETIC/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES »;

Operator : CETIC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 38.604,05 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1378;

Titel : IDEES;

Project : « CETIC/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS »;

Operator : CETIC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 34.974,68 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1380;

Titel : IDEES;

Project : « CETIC/IDEES/ESPACE DEMONSTRATION »;

Operator : CETIC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 10.804,50 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1389;

Titel : IDEES;

Project : « ULg/IDEES/ FONDATIONS TECHNOLOGIQUES »;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 5.068,80 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1386;

Titel : IDEES;

Project : « ULg/IDEES/ PILOTES INDUSTRIELS »;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 22.352,39 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1387;

Titel : IDEES;

Project : « UMONS/IDEES/CO-INNOVATION »;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 13.293,96 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1382;

Titel : IDEES;

Project : « UMONS/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES »;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 16.454 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1383;

Titel : IDEES;

Project : « UNAMUR/IDEES/CO-INNOVATION »;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 13.293,96 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1375;

Titel : IDEES;

Project : « UNAMUR/IDEES/FONDATIONS TECHNOLOGIQUES »;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 22.359,47 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1377;

Titel : IDEES;

Project : « UNAMUR/IDEES/PILOTES INDUSTRIELS »;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 10.631,34 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1376;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : IMAWA;

Project : TAC-CRIBC;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 27.114,68 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0964;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : IMAWA;

Project : CERAMAX-CRIBC;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 24.177,29 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0953;

Titel : IMAWA;

Project : FLASHINT-CRIBC;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 22.205,18 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0954;

Titel : IMAWA;

Project : MATSUB-CRIBC;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 25.605,16 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0955;

Titel : IMAWA;

Project : ECOVAL-CRM;

Operator : CRM;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 8.202,02 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0957;

Titel : IMAWA;

Project : ECOVAL-CTP;

Operator : CTP;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 11.844,53 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0960;

Titel : IMAWA;

Project : MATSUB-CTP;

Operator : CTP;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 8.744,08 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0959;

Titel : IMAWA;

Project : ECOVAL- INISMa;

Operator : INISMA;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 23.943,42 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0961;

Titel : IMAWA;

Project : FLASHSINT-ULg;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 20.887,30 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0963;

Titel : IMAWA;

Project : CERAMAX-UMons;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 9.155,30 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0956;

Titel : IMAWA;

Project : MATSUB-UMons;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 9.397,91 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0958;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 1.1 Flow4Syn;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 24.467,62 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0741;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 2.1 Flow4Reactors;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 14.808,34 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0742;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 3.1 Flow4Solids;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 13.319,11 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0743;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 2. Flow4Reactors;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 6.513,96 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0750;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 1.3 Flow4Syn;

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 12.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0747;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 2.3 Flow4Reactors;

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 24.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0748;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 3.2 Flow4Solids;

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 7.135,10 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0749;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 1.2 Flow4Syn;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 17.277,09 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0744;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 2.4 Flow4Reactors;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 8.797,21 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0745;

Titel : INTENSE4CHEM;

Project : 3.3 Flow4Solids;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 14.541,26 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0746;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIOMAT_6;

Operator : CELABOR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 6.576,53 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3284;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : MACOBIO_4;

Operator : CELABOR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 4.994,29 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3277;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : MACOBIO_1.2;

Operator : CENAERO;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 17.351,71 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3274;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : MACOBIO_5.1;

Operator : CENTEXBEL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 4.197,02 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3273;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : MACOBIO_5.2;

Operator : CENTEXBEL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 12.439,75 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3278;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIOMAT_7;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 11.234,84 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3285;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : MACOBIO_2;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 24.627,89 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3275;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIOMAT_2;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 23.685,99 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3281;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIORG-EL_3;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 3.623,12 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3288;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : MACOBIO_6;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 23.284,41 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3279;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : MACOBIO_3;

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 10.537,80 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3276;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIOMAT_4;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 12.304,51 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3283;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIOMAT_3;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 25.585,68 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3282;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIOMAT_1;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 35.808,51 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3280;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIORG-EL_1;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 12.144,60 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3286;

Titel : « Low Carbon Footprint Materials »;

Project : BIORG-EL_2;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 13.146,94 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3287;

Titel : PHARE;

Project : « Multitel-see »;

Operator : MULTITEL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 8.179,65 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1022;

Titel : PHARE;

Project : « Sirris-Optiprocess »;

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 6.356,15 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1023;

Titel : PHARE;

Project : Ulg-GMP;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 60.416,16 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1024;

Titel : PHARE;

Project : « Ulg-Analytique »;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 48.725,76 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1015;

Titel : PHARE;

Project : « Ulg-Galénique »;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 37.933,84 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1014;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project : ECOSOL;

Operator : « Gembloux Agrobiotech »;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 49.746,87 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1011;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-CSL;

Operator : CSL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 30.245 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0395;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-MULTITEL-DEV;

Operator : Multitel vzw;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 21.121,34 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0394;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 12.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 0397;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-INTELSIG;

Operator : "ULg";

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 30.578,06 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0396;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.2.2 : Steun voor de uitvoering van demonstratieeenheden voor K.M.O.'s binnen erkende onderzoekscentra;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-MULTITEL-DEMO;

Operator : Multitel vzw;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 6.737,99 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0393;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : « Tropical Plant Factory »;

Project : Projet F - Extra Tech;

Operator : CELABOR;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 14.723,44 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0353;

Titel : « Tropical Plant Factory »;

Project : Projet C - Plant'HP;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 42 321,24 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0351;

Titel : « Tropical Plant Factory »;

Project : Projet E - OptiBiomasse;

Operator : "ULg";

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 46.726,48 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0350;

Titel : « Tropical Plant Factory »;

Project : « Projet H - BioResidu »;

Operator : ULg;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 37 253,56 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0347;

Titel : UserMedia;

Project : CloudMEDIA-CETIC-Equipement;

Operator : CETIC;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 10.421,76 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1080;

Titel : UserMedia;

Project : CryptoMEDIA-MULTITEL;

Operator : MULTITEL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 3.688,18 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1076;

Titel : UserMedia;

Project : MEDIAFactory-MULTITEL;

Operator : MULTITEL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 11.609,99 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1078;

Titel : UserMedia;

Project : « MEDIAFactory-UCL MONS - Equipement »;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 3.082,18 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1083;

Titel : UserMedia;

Project : CryptoMEDIA-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 15.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1073;

Titel : UserMedia;

Project : MEDIAFactory-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 20.440,73 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1074;

Titel : UserMedia;

Project : MediMEDIA-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 15.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1071;

Titel : UserMedia;

Project : CloudMEDIA-ULg;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 21.779,78 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1079;

Titel : UserMedia;

Project : MEDIAFactory-ULg;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 53.422,23 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1078;

Titel : UserMedia;

Project : MediMEDIA-ULg;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 16.663,63 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1077;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : PCIM;

Operator : CER GROUP;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 42.513,39 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0869;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : HuMAb-S aureus;

Operator : CER GROUP;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 26.925,99 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0874;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : PCIM;

Operator : IMMUNEHEALTH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 26.212 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0867;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : PEBHS;

Operator : IMMUNEHEALTH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 13.360,64 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0868;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : LIV;

Operator : IMMUNEHEALTH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 2.671,87 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0875;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : CMMI;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 176.864,98 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0861;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : PCIM;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 15.151,68 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0862;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : Bioprofiling;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 21.461,33 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0864;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : PEBHS;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 2.357,35 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0863;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : HuMAb-S aureus;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 13.548,22 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0873;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : LIV;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 115.332,86 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0871;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : Bioprofiling;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 75.414,26 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0866;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : CMMI;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 54.517,94 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 0865;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : KIT-QUANTA;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 5.990,44 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0878;

ESF - Wallonië - Brussel - EU;

Hoofdlijn 1 : Onderneming en Creativiteit;

Maatregel 1.2 : Sensibilisatie voor en steun van innovatie en creativiteit;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : « MIRVALA + (Mise en Réseau ADISIF pour plus de VALorisation) »;

Operator : « Association des Directions des Instituts Supérieurs Industriels Francophones »;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 4.498 EUR;

Codificatie van het project : Y0004990;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : INNOWALBW;

Operator : INNOVATECH;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 12.250 EUR;

Codificatie van het project : Y0006960;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : « Plpole - Brabant Wallon »;

Operator : « Propriété Intellectuelle et Innovation en Wallonie ASBL »;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 6.755 EUR;

Codificatie van het project : Y0006150;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : « UCL - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : « Université Catholique de Louvain - Administration de la Recherche »;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 8.996 EUR;

Codificatie van het project : Y0005970;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : « ULg - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : ULg;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 8.996 EUR;

Codificatie van het project : Y0000520;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : « UMONS - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 4.498 EUR;

Codificatie van het project : Y0003620;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : « UNamur - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : Universiteit van Namen;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 4.498 EUR;

Codificatie van het project : Y0010370;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : « ULB - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 8.996 EUR;

Codificatie van het project : Y0004130;

Titel : « RESINNOVE Brabant wallon »;

Project : « TECH DESIGN // Brabant wallon »;

Operator : "Wallonie Design";

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 5.541,70 EUR;

Codificatie van het project : Y0011110;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « MIRVALA + (Mise en Réseau ADISIF pour plus de VALorisation) »;

Operator : « Association des Directions des Instituts supérieurs Industriels francophones »;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 165.944,50 EUR;

Codificatie van het project : Y0004980;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : INNOWAL;

Operator : INNOVATECH;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 660.243,70 EUR;

Codificatie van het project : Y00001070;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « Plpole - Transition »;

Operator : « Propriété Intellectuelle et Innovation en Wallonie ASBL »;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 166.465,90 EUR;

Codificatie van het project : Y0005250;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « UCL - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : « Université Catholique de Louvain - Administration de la Recherche »;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 331.889,10 EUR;

Codificatie van het project : Y0005980;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « ULg - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : ULg;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 331.889,10 EUR;

Codificatie van het project : Y0000510;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « UMONS - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 165.944,50 EUR;

Codificatie van het project : Y0002500;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « UNamur - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : Universiteit van Namen;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 165.944,50 EUR;

Codificatie van het project : Y0005850;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « ULB - MIRVAL + Mise en Réseau pour PLUS de VALorisation »;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 331.889,10 EUR;

Codificatie van het project : Y0002910;

Titel : « RESINNOVE Zone Transition »;

Project : « TECH DESIGN // Wallonie hors Brabant wallon »;

Operator : "Wallonie Design";

Basisallocatie : 01.04.31;

Vereffeningskredieten : 23.760,70 EUR;

Codificatie van het project : Y0011070;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.15, programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 juni 2016, 21 juli 2016, 29 september 2016, 6 oktober 2016, 23 februari 2017 en 9 maart 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Interreg V en EFRO - Wallonië - 2020.eu, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma Interreg V Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Titel : BUSY BEE;

Operator : « PIMW Pôle d'ingénierie des matériaux de Wallonie »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 44.368,40 EUR;

Vereffeningskredieten : 6.655,26 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102 0000 1201;

Titel : BUSY BEE;

Operator : Ulg - INTERFACE;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 176.170,80 EUR;

Vereffeningskredieten : 26.425,62 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102 0000 1201;

Programma Interreg V C Europa;

Titel : CREADIS3;

Operator : SPW-DGO6;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 31.522,50 EUR;

Vereffeningskredieten : 4.728,38 EUR;

Codificatie van het project : E IC 1 401 0000 2367;

Programma Interreg V Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van K.M.O.'s;

Titel : IMPACT;

Operator : 1« Théâtre de Liège »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 465.433,21 EUR;

Vereffeningskredieten : 69.814,98 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201 0000 2101;

Titel : IMPACT;

Operator : ULg;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 137.533,51 EUR;

Vereffeningskredieten : 20.630,03 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201 0000 2101;

Programma Interreg V C Europa;

Titel : RCIA;

Operator : SPW-DGO6;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 37.747,50 EUR;

Vereffeningskredieten : 5.662,13 EUR;

Codificatie van het project : E IC 1 201 0000 1981;

Programma Interreg V Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Titel : SEE V LAB;

Operator : ULg-HEC;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 258.142,80 EUR;

Vereffeningskredieten : 38.721,42 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102 0000 1202;

Programma Interreg V C Europa;

Titel : STEPHANIE;

Operator : " ULg-CSL " Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 33.450 EUR;

Vereffeningskredieten : 5.017,50 EUR;

Codificatie van het project : E IC 1 201 0000 2406;

Programma Interreg V Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3 : Bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en strijd tegen elke vorm van discriminatie;

Titel : THE;

Operator : CECOTEPE Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 162.135,15 EUR;

Vereffeningskredieten : 24.320,27 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301 0000 3102;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van K.M.O.'s;

Maatregel 2.3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings en begeleidingsstelsels van de K.M.O.'s et de toegang tot de opdrachten;

Titel : VISES;

Operator : ALEAP;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 43.818,44 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0112;

Titel : VISES;

Operator : « Atout EI - Fédération wallonne des entreprises »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 89.361,14 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0112;

Titel : VISES;

Operator : CAIPS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 61.309,80 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0112;

Titel : VISES;

Operator : "Concertes";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 187.509,09 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0112;

Titel : VISES;

Operator : « HEC - ULg (Centre d'Economie sociale) »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 110.206,91 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0112;

Titel : VISES;

Operator : « Ressources ASBL »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 32.188,28 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0112;

Titel : VISES;

Operator : « Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises ";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 127.033,35 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0112;

Titel : VISES;

Operator : Unipso;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 34.191,42 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0112;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1.1 : Uitbreiding van het onderzoek en van de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit;

Titel : fruits MDTEX;

Operator : CENTEXBEL;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vastleggingskredieten : 55.238,28 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0030;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van K.M.O.'s;

Maatregel 2.3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings en begeleidingsstelsels van de K.M.O.'s et de toegang tot de opdrachten;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : Kamer voor Handel en Industrie van Belgisch Luxemburg;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.574,27 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : CER GROUP;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 1.922,96 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : "HD GESTION";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 13.351,63 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : " Parc Naturel des Plaines de l'Escaut ";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 2.159,68 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : Provincie Luxemburg - Cel Duurzame ontwikkeling;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.552,44 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0100;

Titel : « Filière AD-T »;

Operator : Provincie Namen - Cel Leefmilieu;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.819,67 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0100;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1 : Uitbreiding van het onderzoek en van de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit;

Titel : ALPO;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 13.469,37 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0044;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van K.M.O.'s;

Maatregel 3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings en begeleidingsstelsels van de K.M.O.'s et de toegang tot de opdrachten;

Titel : « Bâti C2 »;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 9.537,22 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0096;

Titel : « Bâti C2 »;

Operator : « Cluster Ecoconstruction »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.806,87 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0096;

Titel : « Bâti C2 »;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.027,85 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0096;

Titel : « Bâti C2 »;

Operator : « Ligne Bois »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.062,37 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0096;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1 : Uitbreiding van het onderzoek en van de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit;

Titel : BIOCOMGEST;

Operator : « Gembloux Agrobiotech »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.314,45 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0004;

Titel : BIOCOMPAL;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 8.123,64 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0042;

Titel : BIOHARV;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.191,75 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0051;

Titel : BIOPROD;

Operator : « Gembloux Agrobiotech »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.510,75 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0047;

Titel : BIOPROD;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.264,63 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0047;

Titel : BIOPROD;

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 1.974 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0047;

Titel : BioScreen;

Operator : « Gembloux Agrobiotech »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.827,03 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0046;

Titel : BioScreen;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.719,98 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0046;

Titel : BioScreen;

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.272,50 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0046;

Titel : BIOSENS;

Operator : CARAH;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.604,16 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0013;

Titel : BIOSENS;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.529,19 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0013;

Titel : BIOSENS;

Operator : MULTITEL Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.350,80 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0013;

Titel : BIOSENS;

Operator : ULg-CSL;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.570,97 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0013;

Titel : COMPOSENS;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 11.207,64 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0028;

Titel : COMPOSENS;

Operator : « Gembloux Agrobiotech »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 9.280,06 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0028;

Titel : COMPOSENS;

Operator : VALBIOM;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.857,35 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0028;

Titel : CUBISM;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.313 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0022;

Titel : CUBISM;

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.464,95 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0022;

Titel : CUBISM;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 8.140,30 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0022;

Titel : DepollutAir;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 8.267,75 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0018;

Titel : DepollutAir;

Operator : UNamur;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.481,25 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0018;

Titel : DURATEX;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.272,88 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0059;

Titel : DURATEX;

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.342,98 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0059;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1.2 : Vegroting van de overdracht en van de verspreiding van innoverende goede praktijken in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : Elasto-plast;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.001,60 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102 0000 0038;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van K.M.O.'s;

Maatregel 3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings en begeleidingsstelsels van de K.M.O.'s et de toegang tot de opdrachten;

Titel : FAIR-Re;

Operator : « Cluster Ecoconstruction »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.594,44 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0109;

Titel : FAIR-Re;

Operator : "Espace-environnement";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 10.329,49 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0109;

Titel : FAIR-Re;

Operator : FOREm;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.700,35 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0109;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : Héraclès;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.560,59 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0105;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 12.908,27 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0105;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : IEG;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.560,59 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0105;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : "La Maison de l'Entreprise";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.118,34 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0105;

Titel : « Fast to Market »;

Operator : « Réseau Entreprise Wallonie »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 2.612,15 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0105;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1 : Uitbreiding van het onderzoek en van de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit;

Titel : LUMINOTEX;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.707,46 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0045;

Titel : LUMINOTEX;

Operator : UCL;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.466,42 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0045;

Titel : LUMINOTEX;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 2.704,37 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0045;

Titel : NanoCardio;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 14.702,03 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0019;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van K.M.O.'s;

Maatregel 3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings en begeleidingsstelsels van de K.M.O.'s et de toegang tot de opdrachten;

Titel : OBS;

Operator : "HD GESTION";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.570,25 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0107;

Titel : OBS;

Operator : Institut du Patrimoine wallon;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.925,19 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0107;

Titel : OBS;

Operator : Stad Zinnik;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 2.525,82 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0107;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1.2 : Vegroting van de overdracht en van de verspreiding van innoverende goede praktijken in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : ProFilWood;

Operator : « Hout Info Bois »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.311,35 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102 0000 0081;

Titel : ProFilWood;

Operator : « Ligne Bois »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.442,22 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102 0000 0081;

Titel : ProFilWood;

Operator : « Office économique wallon du Bois »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.835,58 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102 0000 0081;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van K.M.O.'s;

Maatregel 3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings en begeleidingsstelsels van de K.M.O.'s et de toegang tot de opdrachten;

Titel : PROGRES;

Operator : « Chambre du Commerce et de l'Industrie de la Wallonie picardie »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.134,24 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0108;

Titel : PROGRES;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 8.080,09 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0108;

Titel : PROGRES;

Operator : "HD GESTION";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.556 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0108;

Titel : « RE C2 »;

Operator : « BEP (Bureau économique de la Province de Namur) »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.802,13 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0097;

Titel : « RE C2 »;

Operator : « Cluster Ecoconstruction »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.724,83 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0097;

Titel : « RE C2 »;

Operator : « Confédération Construction wallonne »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.190,90 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0097;

Titel : « RE C2 »;

Operator : « Ressources ASBL »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.632,85 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0097;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1 : Uitbreiding van het onderzoek en van de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit;

Titel : RECY-COMPOSITE;

Operator : "Centre Terre et Pierre";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.560,94 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0053;

Titel : RECY-COMPOSITE;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 10.712,60 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0053;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1.2 : Vegroting van de overdracht en van de verspreiding van innoverende goede praktijken in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : RETEX;

Operator : FEDUSTRIA;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 3.627,98 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102 0000 0088;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.6 : Anticipatie op en beheer van natuurlijke, technologische en industriële risico's, en noodtoestanden;

Titel : SAFESIDE;

Operator : MULTITEL Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.136,22 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 306 0000 0176;

Titel : SAFESIDE;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.475,17 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 306 0000 0176;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1.2 : Vegroting van de overdracht en van de verspreiding van innoverende goede praktijken in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : TECH2FAB;

Operator : CRIB;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 17.603,06 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102 0000 0069;

Titel : TECH2FAB;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 9.249,96 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102 0000 0069;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1 : Uitbreiding van het onderzoek en van de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit;

Titel : TEXACOV;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.303,64 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0023;

Titel : TEXTOS;

Operator : CENTEXBEL;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.281,43 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0021;

Titel : TEXTOS;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 11.355,83 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0021;

Titel : « TRANSPORT »;

Operator : MATERIA NOVA Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 2.604,14 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0055;

Titel : « TRANSPORT »;

Operator : UMONS;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 15.803,56 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0055;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van K.M.O.'s;

Maatregel 3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings en begeleidingsstelsels van de K.M.O.'s en de toegang tot de opdrachten;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : "Design Innovation";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.539,91 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0111;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : Héraclès;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.767,79 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0111;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.192,91 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0111;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : « Progress/Maison du Design »;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 7.941,60 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0111;

Titel : TRIPOD-II;

Operator : "Wallonie Design";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 6.193,82 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 203 0000 0111;

EFRO - Interreg V - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1 : Uitbreiding van het onderzoek en van de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit;

Titel : ValBran;

Operator : Ulg;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 4.710,03 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0062;

Titel : ValBran;

Operator : VALBIOM;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.540,30 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0062;

Titel : VALDEM;

Operator : "Centre Terre et Pierre";

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 12.697,15 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0057;

Titel : VALDEM;

Operator : INISMA;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 5.170,83 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0057;

Titel : VALDEM;

Operator : ULg;

Basisallocatie : 01.15.32;

Vereffeningskredieten : 12.325,74 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101 0000 0057, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 6.814 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 2.591 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 18.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 1.200 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 05 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 8.885 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 6.932 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 31 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.088 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 747 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 32 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 18 31.10.05

0

0

+ 6.814

+ 2.502

6.814

2.502

OA 18 31.11.02

0

0

-

+ 89

0

89

OA 18 01.02.05

0

0

-

+ 1.200

0

1.200

OA 18 01.03.31

0

0

+ 8.885

+ 4.522

8.885

4.522

OA 18 01.04.31

0

0

-

+ 2.410

0

2.410

OA 18 01.15.32

0

0

+ 2.088

+ 747

2.088

747

OA 34 01.01.01

247.498

112.913

- 17.787

- 11.470

229.711

101.443


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 31 mei 2017.

P. MAGNETTE J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^