Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie voor de Erkenning van Beveiligingsondernemingen Benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 april 1997, de volgende personen worden benoemd tot leden van de Commissie voor de Erkenning van Beveiligingsondernemingen: 1° als vertegen effectie

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000418
pub.
01/08/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Commissie voor de Erkenning van Beveiligingsondernemingen Benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh sluiten, de volgende personen worden benoemd tot leden van de Commissie voor de Erkenning van Beveiligingsondernemingen: 1° als vertegenwoordigers van de rijkswacht: effectieve leden: majoor Delarue en kapitein-commandant Urbain; plaatsvervangende leden: kapitein-commandant Hermans en kapitein Van Roy; 2° als vertegenwoordigers van de gemeentepolitie: effectieve leden: adjunct-commissaris van politie S.Debaere en hoofdinspecteur eerste klasse L. Van Beylen; plaatsvervangende leden: adjunct-commissaris van politie P. 't Kint en adjunct-commissaris- hoofdinspecteur G. Bolle; 3° als vertegenwoordigers van beroepsverenigingen die representatief zijn voor de alarmindustrie en lid zijn van Euralarm: effectieve leden: de heren: B.della Faille, M. Melin en J. Boets; plaatsvervangende leden: de heren: F. Huyghebaert, M. Licops en D. Noé; 4° als vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van de electrotechnische installateurs erkend door het Ministerie van Middenstand: effectieve leden: de heren: W.Pauwels, K. De Groote en P. Carette; plaatsvervangende leden: Mevr. L. Macquoy, de heren R. Ost en R. Crutzen; 5° als vertegenwoordigers van een geaccrediteerde certificatie of keuringsinstelling: effectief lid: de heer P.Olivier; plaatsvervangend lid: de heer P. De Potter.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt..

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^