Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Financieringshuur. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 21 augustus 1997, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Electronic Memories & Magneti Bij minister

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011312
pub.
28/10/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Financieringshuur. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 21 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997011313 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Electronic Memories & Magnetics (in het kort : « E.M.M. »), Heuvelstraat 27, te 2530 Boechout, erkend met het oog op de uitoefening van de activiteiten van financieringshuur.

Bij ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997003445 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 25 augustus 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » sluiten dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Ken-Lease, rue du Stordoir 4, te 5030 Sauvenière, erkend met het oog op de uitoefening van de activiteiten van financieringshuur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^