Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse dienst. Overplaatsingen Bij volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : ministerieel besluit van 28 januari 1997 : Mej. M.A. Pirlot, eerste secretaris te Luxemburg; ministerieel be

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015055
pub.
19/08/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse dienst. Overplaatsingen Bij volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : ministerieel besluit van 28 januari 1997 : Mej. M.A. Pirlot, eerste secretaris te Luxemburg; ministerieel besluit van 3 februari 1997 : De heer C. Tanghe, Ambassaderaad te Ottawa; ministerieel besluit van 10 februari 1997 : De heer M. Vantroyen, Ambassaderaad te Bujumbura; koninklijk besluit van 17 februari 1997 : De heren : B. Pierre, ambassadeur te Praag;

D. Struye de Swielande, ambassadeur te Bonn; ministerieel besluit van 7 maart 1997 : De heren : M. Thunus, eerste secretaris bij de W.E.U. te Brussel;

M. Tilemans, belast met een zending bij de Ambassade te Zagreb; ministerieel besluit van 10 maart 1997 : Baron Th. de Gruben, belast met een zending bij de Ambassade te Zagreb; koninklijk besluit van 10 maart 1997 : De heer L. Willems, ambassadeur te Londen.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 1997 werd Mej. Cl. Kirschen ontheven uit haar funktie van consul-generaal in China.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 1997 werd de heer E. Massa ontheven uit zijn funktie bij de W.E.U. te Brussel en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 maart 1997 werd de heer P. Steel ontheven uit zijn funktie van consul-generaal te Hong-Kong en Macao en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 9 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016099 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat sluiten werd Mej. M.A. Coen ontheven uit haar funktie bij de Ambassade te Sofia en toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf 1 mei 1997.

Bij koninklijk besluit van 25 april 1997 werd Mej. M.A. Coen ontheven uit haar funkties van consul-generaal in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Aanstellingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de volgende landen : koninklijk besluit van 3 februari 1997 : Mevr. Chr. Funes-Noppen, in Cambodja;

De heren : L. Carrewyn, in Malawi;

P. Vandervoorde, in de Republiek Fiji.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 1997 is de heer G. De Lauwer aangesteld tot consul-generaal in China, uitgezonderd in de provincies Anhui, Jiangsu en Zhejiang.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 1997 werd Mevr. R. Loeckx, hoofd van het Diplomatiek Bureau te Berlijn eveneens aangesteld tot consul-generaal met als ressort de Länder Berlijn, Brandenburg, Saksen-Anhalt, Saksen, Sleeswijk-Holstein, Mecklemburg-Voorpommeren, Thuringen en de stad Hamburg.

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 3 februari 1997 werd aan de heer P. Vermeirsch eervol ontslag verleend. Hij werd gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 augustus 1997 en toegelaten de eretitel van ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 1997 werd aan de heer M. Dooms eervol ontslag verleend. Hij werd gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 februari 1997 en toegelaten de eretitel van ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 10 maart 1997 werd aan de heer P. Duqué eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 december 1997 en toegelaten de eretitel van ambassadeur te dragen.

Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 maart 1997 werd de heer B. Nève de Mevergnies bevorderd tot de tweede administratieve klasse op datum van 1 november 1996.

Interimaire aanstelling Bij ministerieel besluit van 1 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011137 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 47 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten werd de aanstelling van de heer W. Lion tot directeur-generaal ad interim van de Algemene Diensten verlengd met ingang van 1 april 1997 met drie maanden.

Kanselarijcarrière. Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 28 januari 1997 werd de heer P. Mees ontheven uit zijn funktie bij het Hoofdbestuur en toegevoegd als kanselier aan de Ambassade te Tokio.

Pensioen Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997 werd aan de heer L. Van de Putte eervol ontslag verleend. Hij werd gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 1997 en toegelaten de eretitel van Kanselarijdirecteur te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^