Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1997 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Europ Interim. Die toe

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1997031467
pub.
13/01/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun voor projecten die de omkadering van de bedrijfsleiders in de productiesectoren groenten en witloof beogen type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997027621 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Europ Interim.

Die toelating is geldig met ingang van 20 juni 1997 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun voor projecten die de omkadering van de bedrijfsleiders in de productiesectoren groenten en witloof beogen type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997027621 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Secretaresse Plus Interim.

Die toelating is geldig met ingang van 21 oktober 1997 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun voor projecten die de omkadering van de bedrijfsleiders in de productiesectoren groenten en witloof beogen type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997027621 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aan de N.V. A.D.S. Interim ingetrokken.

Deze intrekking is geldig met ingang van 1 november 1997.

Bij ministerieel besluit van 12 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Dynamic Interim.

Die toelating is geldig met ingang van 1 oktober 1997 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 12 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Interpass.

Die toelating is geldig met ingang van 1 november 1997 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 12 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Inter Office Select.

Die toelating is geldig met ingang van 1 november 1997 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^