Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 augustus 1998

Regie der Gebouwen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998 wordt de heer ir. Leon Lauriks, adjunct-directeur-generaal, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeur-generaal der Gebouwen bij de Regie der Gebou (...

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1998002097
pub.
25/08/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Regie der Gebouwen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten wordt de heer ir. Leon Lauriks, adjunct-directeur-generaal, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeur-generaal der Gebouwen bij de Regie der Gebouwen, in een betrekking van het tweetalig nederlandstalig taalkader, met ingang van 1 mei 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^