Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Regie der gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 22 september 1998 wordt Mevr. Vansteenkiste, Carine , adjunct-adviseur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij de Financiële Dienst in een betrekking va(...) Bij

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1998002111
pub.
13/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Regie der gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 22 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/09/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende herziening van de bijlagen bij het besluit van 9 december 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inrichtingen die activiteiten verrichten waarbij pathogene of genetisch gemodificeerde micro-organismen o sluiten wordt Mevr.

Vansteenkiste, Carine (F), adjunct-adviseur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij de Financiële Dienst in een betrekking van het Frans tweetalig taalkader, met ingang van 1 mei 1998.

Bij ministerieel besluit van 28 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998003504 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. 28/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun aan de V.Z.W. Proefcentrum voor Fruitteelt voor de omkadering van de fruitteeltsector type ministerieel besluit prom. 28/09/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998027584 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij kredieten worden overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 10 naar programma 09 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 sluiten wordt de heer ir.

Laurys, Frans (N), ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Diensten Electro in een betrekking van Nederlands tweetalig taalkader, met ingang van 1 mei 1998.

Bij ministerieel besluit van 28 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998003504 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. 28/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun aan de V.Z.W. Proefcentrum voor Fruitteelt voor de omkadering van de fruitteeltsector type ministerieel besluit prom. 28/09/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998027584 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij kredieten worden overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 10 naar programma 09 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 sluiten wordt de heer Massart, André (F), adjunct-adviseur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij de Diensten van de Directeur-generaal, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 mei 1998.

Bij ministerieel besluit van 29 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van minimale maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren sluiten wordt de heer Van Portal, Christian (F), informaticus, bevorderd door vehoging in graad tot de graad van informaticus-directeur bij de Diensten Electro, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 mei 1998.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^