Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door Mevr. I - worden ben

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011241
pub.
14/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998014212 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998035947 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998011238 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabricer sluiten, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door Mevr. Inge Blyweert, werkend lid, alsmede door de heer Guy Haaze, plaatsvervangend lid van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten; - worden benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : a) de heer Jan Delfosse, werkend lid, als vertegenwoordiger van de groothandel;b) Mevr.Ingrid Deherder, plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van de meest representatieve werknemersorganisaties.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^