Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 22 september 1998 wordt de cursus van het overgangsniveau, ingericht door het Hoger Instituut voor de KMO te Hasselt, erkend al(...) Bij mini

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012950
pub.
21/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 22 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/09/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende herziening van de bijlagen bij het besluit van 9 december 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inrichtingen die activiteiten verrichten waarbij pathogene of genetisch gemodificeerde micro-organismen o sluiten wordt de cursus van het overgangsniveau, ingericht door het Hoger Instituut voor de KMO (HIKMO) te Hasselt, erkend als aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs tot het einde van de cyclus van de cursussen die begonnen zijn vóór 1 juli 1999.

Bij ministerieel besluit van 8 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998016290 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 1993 tot erkenning van de organisaties, verenigingen, personen en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1 ° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012808 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1985 betreffende de bewijsstukken welke dienen te worden overgelegd om de terugbetaling te bekomen van de lonen en sociale bijdragen met betrekking tot het betaald educatief ve sluiten wordt de cursus van niveau II, ingericht door het "Institut provincial d'Enseignement supérieur de Promotion sociale" te Hornu, erkend als aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs tot het einde van de cyclus van de cursussen die begonnen zijn vóór 1 juli 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^