Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998 zijn, met ingang van 1 juli 1997 en voor een periode van twee jaar, benoemd tot lid van de centrale examencommissies voor de kennis over bedrijfsbeheer : Voor Voor de Fr

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016237
pub.
23/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998035947 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998014212 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998011238 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabricer sluiten zijn, met ingang van 1 juli 1997 en voor een periode van twee jaar, benoemd tot lid van de centrale examencommissies voor de kennis over bedrijfsbeheer : Voor de eerste afdeling : Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : Plaatsvervangend lid : Mevr. A.M. Dantinne.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer C. Wattiez.

Plaatsvervangend lid : Mevr. N. Van der Heyden.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : Mevr. A. Machiels.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Bossant.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer P. Van Muylem.

Plaatsvervangend lid : De heer N. Deckers.

Voor de tweede afdeling : Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : Mevr. Fr. Leman.

Plaatsvervangend lid : Op de voordracht van het "Instituut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Plaatsvervangend lid : Mevr. Fr. Zimmer.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer H. Van Damme.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Gelissen.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer L. Van Walleghem.

Plaatsvervangend lid : De heer E. Janssens.

Bij hetzelfde ministerieel besluit zijn, voor dezelfde periode, benoemd tot lid van de centrale examencommissies voor de beroepskennis van : 1. Aannemer schrijnwerker-timmerman. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer G. Delhougne.

Plaatsvervangend lid : De heer D. Demeffe.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer R. Jadot.

Plaatsvervangend lid : Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer R. Van Begin.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Van Begin.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer A. De Potter.

Plaatsvervangend lid : De heer W. Simoens. 2. Installateur in centrale verwarming. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer Zonowatnick.

Plaatsvervangend lid : De heer J.C. Boulliez.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer W. Dubois.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Dehon.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer P. Stroobants.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Leemans.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer R. Driesen.

Plaatsvervangend lid : De heer F. Van Heeswijck. 3. Aannemer-plafonneerder-cementwerker. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer M. Rulot.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Bollen.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer P. Godeau.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Jacquemin.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer J. Van Geel.

Plaatsvervangend lid : De heer H. Van den Branden.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer K. Craps.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Aerts. 6. Kapper. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer Y. Goffinet.

Plaatsvervangend lid : Mevr. L. Barate-Vandevoorde.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer J.L. Dumont.

Plaatsvervangend lid : De heer J.P. Lillon.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : Mevr. A. Machiels.

Plaatsvervangend lid : Mevr. J. Veulemans.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer P. Roelant.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Borgers. 7. Molenaar. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer P. Fouillen.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Scalenburg.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer E. Ottevaere.

Plaatsvervangend lid : De heer E. Thibaut.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer L. Weckhuysen.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Bastiaens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer H. De Smet.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Declercq. 8. Aannemer van schilderwerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer J. Paul.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Valcke.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer H.C. Freson.

Plaatsvervangend lid : De heer J.C. Leroy.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer E. Vissers.

Plaatsvervangend lid : De heer H. D'hauwers.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer J. Goeyers.

Plaatsvervangend lid : De heer F. Bresseleers. 9. Handelaar in inlandse granen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer G. Laval.

Plaatsvervangend lid : De heer C. Thirion.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer J. Stasse.

Plaatsvervangend lid : Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer L. Weckhuysen.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Bastiaens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer M. Valcke.

Plaatsvervangend lid : De heer V. Seghers. 10. Slager-groothandelaar. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer M. Van Botterdale.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Delfosse.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer Carolus.

Plaatsvervangend lid : De heer Reygaerts.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer M. Lefever.

Plaatsvervangend lid : De heer F. Van Broeckhoven.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer E. Van Honste.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Brock. 11. Opticien. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer P. Evrard.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Maiellaro.

Op de vocrdracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer Y. Ghiot.

Plaatsvervangend lid : Mevr. N. Nysten.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer A. Laloux.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Cleeren.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Ph. Carlier.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Michils. 12. Fiets-, bromfiets- en motorfietsmecanicien. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer G. Schlicker.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Scherrens.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer M. Lebout.

Plaatsvervangend lid : De heer E. Retelet.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer P. Van der Slagmolen.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Brackx.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer L. Bosman.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Coutteau. 15. Aannemer van metsel- en betonwerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer R. Bertrand.

Plaatsvervangend lid : De heer J.L. Letot.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer A. Scillia.

Plaatsvervangend lid : De heer J.F. Compte.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer M. Dietens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer E. De Keyzer.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Vandekerckhove. 16. Aannemer-steenhouwer. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer J.L. Letot.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Bernard.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer J. Delrez.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Brams.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer A. De Brabandere.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Lemaire.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer J. Dascotte.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Cornelis. 17. Fotograaf. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer A. Vandenbergh.

Plaatsvervangend lid : De heer A. Legros-Collard.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer J. Horion.

Plaatsvervangend lid : De heer J.C. Bissot.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer J. De Vijver.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Augustyn.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer V. Kuypers.

Plaatsvervangend lid : De heer J.C. Droesbeke. 18. Kleinhandelaar in vaste brandstoffen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer Y. Herbigneaux.

Plaatsvervangend lid : Mevr. A.M. Godin.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer R. Delory.

Plaatsvervangend lid : De heer V. Calbert.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer D. Maes.

Plaatsvervangend lid : De heer Th. Meys.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Th. Stulens.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Hendrickx. 19. Aannemer-marmerbewerker. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer P. Bernard.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Bollen.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer H. Vanderlinden.

Plaatsvervangend lid : De heer J.F. Abraham.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer H. Vanderlinden.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Lemaire.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer G. Heris.

Plaatsvervangend lid : De heer K. Bernard. 20. Handelaar in fourage en stro. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer Laval.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Tetelain.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer H. Sadzot.

Plaatsvervangend lid : De heer F. Lequeux.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer R. Spillebeen.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Van der Wilt.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer M. Carremans.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Dewulf. 21. Aannemer-tegelzetter. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l' Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer R. Doyen.

Plaatsvervangend lid : De heer J.L. Letot.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer C. Desutter.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer M. Dietens.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Van Hyfte.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Fr. Diels. 22. Electrotechnisch installateur. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer P. Descamps.

Plaatsvervangend lid : De heer E. Stapelle.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer R. Vandervelde.

Plaatsvervangend lid : De heer A. Schroyen.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer J. Verstraeten.

Plaatsvervangend lid : De heer A. De Wachter.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer L. Janssens.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Vandereycken. 23. Behanger plaatser van wand- en vloerbekledingen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Prèsidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer C. Granjean.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Cabases.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer E. Parent.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Piron.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer E. Matton.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Reunes.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer R. Demuysere.

Plaatsvervangend lid : De heer O. Van Dycke. 24. Horlogemaker-hersteller. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer C. Lehean.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Marcotty.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer F. Cresens.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Kruchten.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer H. Boudrez.

Plaatsvervangend lid : De heer F. Weyts.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer G. Quijo.

Plaatsvervangend lid : De heer F. Cresens. 25. Technicus in tandprothese. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer J. Bony.

Plaatsvervangend lid : Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer H. Crenier.

Plaatsvervangend lid : De heer A. Vanval.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenareuzaken : Werkend lid : De heer R. Teck.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Tierens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer L. Van den Berghe. 26. Garagehouder-hersteller. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer M. Scherrens.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Schlicker.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer M. Tournier.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Fafra.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer J. Dooms.

Plaatsvervangend lid : De heer C. Limpens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer J. Desmet.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Vyvey. 27. Aannemer van glaswerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer F. Beriot.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Lefever.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer F. Close.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Delvoie.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Plaatsvervangend lid : De heer R. Van Begin.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer P. Vigoureux.

Plaatsvervangend lid : De heer D. Lefevere. 28. Kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer Y. Herbigneaux.

Plaatsvervangend lid : Mevr. A.M. Godin.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : M. J.P. Devaux.

Plaatsvervangend lid : M. P. Leruse.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : Mevr. B. Mornie.

Plaatsvervangend lid : De heer Fr. Degros.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer C. Naessens.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Bouts. 29. Handelaar in tweedehandse autovoertuigen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer G. Schlicker.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Scherrens.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer P. Vanderelst.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Joris.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer J. Dooms.

Plaatsvervangend lid : de heer J. Thijs.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer R. Schraepen.

Plaatsvervangend lid : De heer K. Cardoen. 30. Sanitair installateur-loodgieter. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer R. Schelfhaut.

Plaatsvervangend lid : De heer W. Dewulf.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer A. Dooms.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Ninnin.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer F. Jaspers.

Plaatsvervangend lid : De heer O. D'hauw.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer N. De Pue.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Van Maele. 31. Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer R. Schelfhaut.

Plaatsvervangend lid : De heer W. Dewulf.

Op de vocrdracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer A. Dooms.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Ninnin.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer F. Jaspers.

Plaatsvervangend lid : De heer O. D'hauw.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer R. Van Maele.

Plaatsvervangend lid : De heer N. De Pue. 32. Aannemer van zinkwerken en van metalen dakbedekkingen van gebouwen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer R. Schelfhaut.

Plaatsvervangend lid : De heer W. Dewulf.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer A. Dooms.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Ninnin.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer M. Dietens.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Van den Eynden.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer P. Verhoeven.

Plaatsvervangend lid : De heer N. De Pue. 33. Aannemer van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer S. Van Lancker.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Leenaerts.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer P. Crohin.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Pierrard.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer M. Dietens.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Van den Eynden.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Ch. Van Eygen.

Plaatsvervangend lid : De heer E. Wijn. 34. Installateur-frigorist. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer L. Jozsa.

Plaatsvervangend lid : De heer W. De Cock.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer L. Jacqmin.

Plaatsvervangend lid : Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Ondewijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer R. Van Zeebroeck.

Plaatsvervangend lid : De heer J. De Gendt.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer H. Van Leemput.

Plaatsvervangend lid : De heer Fr. Mees. 35. Droogkuiser-verver. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer J.P. Reigner.

Plaatsvervangend lid : De heer J.J. Letot.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer P. Vandenhoeke.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Broers.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer L. Anthierens.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Goossens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer E. Van Impe.

Plaatsvervangend lid : De heer L. Nackaerts. 36. Wasser. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer J. Brach.

Plaatsvervangend lid : Mevr. A. Matheu.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer A. Cherbonnier.

Plaatsvervangend lid : De heer M. Paermentier.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer A. Vanhaute.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Van der Paelt.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer M. Meulders.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Lens. 37. Carrossier-hersteller. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer M. Debucquoy.

Plaatsvervangend lid : De heer B. Dujardin.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer J. Van Bellinghen.

PIaatsvervangend lid : De heer Ch. Van der Heyden.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer R. Demeester.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Van Hoe.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer P. De Canniere.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Bovyn. 38. Begrafenisondernemer. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé " : Werkend lid : De heer M. Meckers.

Plaatsvervangend lid : De heer F. Radermecker.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer J. Cornet.

Plaatsvervangend lid : Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer J. Lerouge.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Marrannes.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer J. Nuytten.

Plaatsvervangend lid : De heer J.P. Vercruysse. 39. Fabrikant-installateur van lichtreclames. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer M. Vilain.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Descamps.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer L. Cuypers.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Bacquelaine.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer R. Smaele.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Verstraeten.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer J.P. Meganck.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Van Nieuwenhove. 40. Restaurateur of traiteur-banketaannemer. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer F. Bastin.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Dubucq.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer H. Doumont.

Plaatsvervangend lid : De heer P. Van Espen.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer C. De Voogt.

Plaatsvervangend lid : De heer W. Bauters.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer E. Vermeulen.

Plaatsvervangend lid : De heer D. Desmet. 41. Aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé " : Werkend lid : De heer B. Blake.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Leenaerts.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer M. Buvé.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Romano.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer R. Van Begin.

Plaatsvervangend lid : De heer J. Van Geel.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer E. Moerman.

Plaatsvervangend lid : De heer B. Vanherle. 42. Aannemer van sloopwerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l' Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer P. Decoodt.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Leenaerts.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer M. Stallaert.

Plaatsvervangend lid : Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer L. Ongena.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Van Begin.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer F. Van der Schraelen.

Plaatsvervangend lid : De heer R. Witdouck. 43. Brood-en banketbakker. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : De heer J. Andries.

Plaatsvervangend lid : Mevr. M.A.Henrioulle.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : De heer A. Denoncin.

Plaatsvervangend lid : De heer A. Van Twembeke.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : De heer L. Verbist.

Plaatsvervangend lid : De heer G. Himpens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer A. Van Verdegem.

Plaatsvervangend lid : De heer O. De Coster. 44. Schoonheidsspecialist(e). Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van "la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé" : Werkend lid : Mevr. M.P. Hosselet.

Plaatsvervangend lid : Mevr. J. Detry.

Op de voordracht van het "Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes" : Werkend lid : Mevr. Salembier.

Plaatsvervangend lid : Mevr. P. Parent.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken : Werkend lid : Mevr. M.L. Vermeiren.

Plaatsvervangend lid : Mevr. L. Van der Spiegel.

Op voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : Mevr. P. Hoflack.

Plaatsvervangend lid : Mevr. K. Malisse.

Bij hetzelfde ministerieel besluit : - wordt de heer A. Wauthier benoemd tot regeringscommissaris bij de examencommissies van de Franse taalrol; - wordt de heer V. Branders benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij dezelfde examencommissies; - wordt de heer E. Wolfs benoemd tot regeringscommissaris bij de examencommissies van de Nederlandse taalrol; - wordt Mevr. M. Windmolders benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij dezelfde examencommissies.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^