Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijk-Geneeskundigedienst. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998, worden erkend als geneesheren-specialisten voor het nederlandstalige regime bij de Gerechtelijk- Geneeskundige Dienst, Dokter Beckers, Jean-Pierre Hun mandaat, g

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022603
pub.
05/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Gerechtelijk-Geneeskundigedienst. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998035947 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel sluiten, worden erkend als geneesheren-specialisten voor het nederlandstalige regime bij de Gerechtelijk- Geneeskundige Dienst, Dokter Beckers, Jean-Pierre (oto-rhino-laryngologie) en voor het franstalige regime, Mevr. Dokter de Ville de Goyet, béatrice (oftalmologie).

Hun mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 1 juli 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^