Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998, worden aangewezen als geneesheren-experten voor het nederlandstalige regime bij de Gerechtelijk- Geneeskundige Dienst, dokter Steyaert, Piet en dokter Hun mand

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022604
pub.
05/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998035947 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998014212 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998011238 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabricer sluiten, worden aangewezen als geneesheren-experten voor het nederlandstalige regime bij de Gerechtelijk- Geneeskundige Dienst, dokter Steyaert, Piet en dokter Pimontel, Paul.

Hun mandaat, geldig voor een temrijn van vijf jaar, gaat in op 1 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998007239 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998016306 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1998 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998007240 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1985 houdende regeling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten is Dokter Erik Gillard aangewezen als plaatsvervangend geneesheer die de oorlogsslachtoffers vertegenwoordigt bij de Nederlandstalige kamer van beroep bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

Zijn mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 1 oktober 1998.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998007239 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998016306 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1998 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998007240 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1985 houdende regeling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten is Dokter Ivan Clause, aangewezen als plaatsvervangend geneesheer die de politieke gevangenen vertegenwoordigt bij de speciale Nederlandstalige kamer van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

Zijn mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 1 oktober 1998.

Bij ministerieel besluit van 16 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998003581 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 16/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998016320 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 16/11/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998022731 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 16/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998022751 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Stephania Tetrandra bevatten sluiten is dokter Angelo Abati, aangewezen als geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, voor het franstalige regime.

Zijn mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 1 december 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^