Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 3 november 1997 wordt de heer Philippe Nicolas vanaf 14 november 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen. Bij minist Bij ministeri

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027048
pub.
04/02/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 3 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997000830 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 1993 houdende benoeming van secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 03/11/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011393 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 54 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de heer Philippe Nicolas vanaf 14 november 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 3 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997000830 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 1993 houdende benoeming van secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 03/11/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011393 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 54 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de heer Philippe Nicolas vanaf 14 november 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 27 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997016313 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022882 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1998 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022881 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1995 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het deel van de in 1997 door de "Société régionale wallonne du Logement" uitgegeven leningen dat deze maatschappij voor de bestrijding van ongezonde woningen moet bestemmen sluiten wordt de heer Jean-Marie Fastre vanaf 8 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 27 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997016313 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022882 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1998 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022881 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1995 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het deel van de in 1997 door de "Société régionale wallonne du Logement" uitgegeven leningen dat deze maatschappij voor de bestrijding van ongezonde woningen moet bestemmen sluiten wordt de heer Jean-Marie Fastre vanaf 8 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 4 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998027168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen sluiten wordt de Intercommunale "IGRETEC", met de heer Pierre Opdebeek als gemachtigde, vanaf 18 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 4 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998027168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen sluiten wordt de heer Bernard Bodson vanaf 18 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 4 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998027168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen sluiten wordt de heer Bernard Bodson niet erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 4 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998027168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen sluiten wordt de heer Jean Geus vanaf 18 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 4 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998027168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen sluiten wordt de heer Jean Geus vanaf 18 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 15 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997010097 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 15/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 januari 1997 tot aanduiding van de ambtenaren, belast met het secretariaat van de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 15/12/1997 pub. 28/02/1998 numac 1998027100 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 15/12/1997 pub. 22/01/2002 numac 2002009007 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten wordt de stad Verviers, met de heer Jean-Pierre Dewaide als gemachtigde, vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt de heer Joseph Demuysere vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt de heer Joseph Demuysere vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt Mevr. Dominique Falys vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt Mevr. Dominique Falys vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt de Intercommunale "IDETA", met Mevr. Dominique Falys als gemachtigde, vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt de Intercommunale "IDETA", met mevr. Dominique Falys als gemachtigde, vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt de v.z.w. "Institut wallon", met de heren Luc Goetghebuer en Charles Scharpe als gemachtigden, vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt de v.z.w. "Institut wallon", met de heren Luc Goetghebuer en Charles Scharpe als gemachtigden, vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt de heer Albert Collet vanaf 31 december 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen.

Bij ministerieel besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden sluiten wordt de heer Albert Collet niet erkend als ontwerper voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouwkundige reglementen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^