Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 april 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale actie en gezondheid Bij ministerieel besluit van 22 december 1997 wordt het "Centre régional verviétois pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" vanaf 1 januari 1998 voor zes jaar erkend als centrum v Bij minist

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027206
pub.
03/04/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Sociale actie en gezondheid Bij ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010045 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kred type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 16/01/1998 numac 1997011432 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 55 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997022982 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt het "Centre régional verviétois pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" vanaf 1 januari 1998 voor zes jaar erkend als centrum voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010045 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kred type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 16/01/1998 numac 1997011432 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 55 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997022982 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt het "Centre interculturel de Mons-Borinage" vanaf 1 januari 1998 voor zes jaar erkend als centrum voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010045 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kred type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 16/01/1998 numac 1997011432 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 55 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997022982 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt het "Centre socio-culturel des immigrés de la province de Namur" vanaf 1 januari 1998 voor zes jaar erkend als centrum voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010045 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kred type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 16/01/1998 numac 1997011432 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 55 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997022982 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt het "Centre régional d'action interculturelle du Centre" vanaf 1 januari 1998 voor zes jaar erkend als centrum voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010045 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kred type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 16/01/1998 numac 1997011432 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 55 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997022982 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt het "Centre régional d'intégration de Charleroi" vanaf 1 januari 1998 voor zes jaar erkend als centrum voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000112 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998012201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten wordt de v.z.w. "Télé-Accueil - Liège" vanaf 1 juli 1997 voor drie jaar erkend als tele-onthaalcentrum voor personen met psychologische problemen.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000112 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998012201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten wordt de v.z.w. "Télé-Accueil Hainaut" te Bergen vanaf 1 juli 1997 voor drie jaar erkend als tele-onthaalcentrum voor personen met psychologische problemen.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000112 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998012201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten wordt de v.z.w. "Télé-Accueil - Namur-Brabant wallon" te Waver vanaf 1 januari 1998 voor drie jaar erkend als tele-onthaalcentrum voor personen met psychologische problemen.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000112 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998012201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten wordt de v.z.w. "Télé-Accueil - Charleroi" vanaf 1 januari 1998 voor drie jaar erkend als tele-onthaalcentrum voor personen met psychologische problemen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^