Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 april 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 17 april 1997 worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de noordelijke Ardennen : de heren Dominique Champluvier, Bernard Bij hetzel

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027267
pub.
24/04/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de noordelijke Ardennen : de heren Dominique Champluvier, Bernard Clesse, Joseph Clesse, Philippe Collas, Paul Demaret, Marc Deroanne, Pierre Gathy, Philippe Goffart, Olivier Guillitte, Jean Lambert, Louis Leclercq, Jean-Pierre Offergeld en Serge Rouxhet.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Marc Clignez benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de noordelijke Ardennen.

Bij ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de Lesse en de Lomme : Mevr. Jacqueline Saintenoy-Simon en de heren Francis Bathy, Jacques Duvigneaud, Philippe Goffart, Pierre Limbourg, Jean Margot, Edmond Meurrens, Stéphane Tombeur en Daniel Tyteca.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Léon Woue benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de Lesse en de Lomme.

Bij ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten in het Maasbekken : Mevr. Catherine Hallet-Libois en Mevr. Jacqueline Saintenoy-Simon, de heren Jean-Marie Bertrand, Ferdinand Delecour, Willy Delvingt, Bernard Dethier, André Galoux, Robert Lambert, Jean-Marie Malter, Jean Margot, André Smoos, Jean-Jacques Van Mol en Léon Woue.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Jacques Duvigneaud benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten in het Maasbekken.

Bij ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van Henegouwen-Waals Brabant-Noord-Namen : Mevr. Arlette Dendal en Mevr. Jacqueline Saintenoy-Simon, de heren Pierre Anrys, Jean-Marie Charlet, Pascal Colomb, Jean-Marie Delmotte, Emmanuel Druart, Jacques Duvigneaud, Jean-François Godeau, Christophe Remy, Daniel Voituron en Laurent Warge.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Pierre Rasmont benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van Henegouwen-Waals Brabant-Noord-Namen.

Bij ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van Luik : de heren Vincent Beague, Serge Fetter, Paul Gailly, Jean-Louis Gathoye, Jean-François Hermanns, Jacques Lambinon, Yvon Leruth, Philippe Lucas, Eric Melin, Claude Puts en Luc Schmitz.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Philippe Destinay benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van Luik.

Bij ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen : de heren Robert Collard, Jean-Marie Groulard, Etienne Juvigne, Siegfried Krings, Robert Lebeau, Roland Libois, Noël Magis, Charles Morant, Philippe Poswick, Rodolphe Schlesinger, René Schumacker, Maurice Streel en Franck Vassen.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Roger Herman benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen.

Bij ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de centrale Ardennen : Mevr. Cécile Bolly, Mevr. Chantal Hubert en Mevr. Joëlle Huysecom, de heren Jean-Luc Duvivier de Fortemps, Luc Evrard, Jean-Claude Lebrun, Roland Libois, Bernard Overal, Martin Tanghe, Bernard Toussaint, Patrick Van der Smissen en Michel Wathelet.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Philippe Lebrun benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de centrale Ardennen.

Bij ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten worden de volgende personen benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van Lotharingen en de zuidelijke Ardennen : Mevr. Chantal Hubert en de heren Dominique Champluvier, Marc Evrard, Jacques Fairon, Jean-Paul Herremans, Olivier Matgen, Bernard Overal, Pascal Pierre, Jean-Claude Renneson, Daniel Thoen en Yves Valenne.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Jean-Paul Jacob benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van Lotharingen en de zuidelijke Ardennen.

Bij ministerieel besluit van 23 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997003550 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot oprichting van een Centrale Eenheid voor de internationale administratieve samenwerking bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021215 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997012598 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 bepalend het referentiejaar bepaald in artikel 3, § 8, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewe type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997016208 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingsformulier voor het verkrijgen van een sociale verzekering ingeval van faillissement, in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van sluiten wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten tot aanwijzing van de leden en de voorzitter van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de Lesse en de Lomme, aangevuld als volgt : Mevr. Renée Despy en de heren Alex Aniset, Lucien Gilles en Guy Jeanjot.

Bij ministerieel besluit van 22 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203397 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Rechtervenn" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203401 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Magery" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203395 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Thier Pirard" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203396 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Fagne Coirlet" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203398 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Ile d'Androssart" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203402 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Platinerie" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203399 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Caves de l'ancien Château médiéval de Beaumont" sluiten wordt het gebied "Marais de Douvrain" erkend als biologisch waardevol vochtig gebied in de zin van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 8 juni 1989.

Bij ministerieel besluit van 20 januari 1988 wordt de heer Yvan Grollinger ter vervanging van de heer Lucien Gilles benoemd tot lid van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale natuurreservaten van de Lesse en de Lomme.

Bij ministerieel besluit van 19 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022122 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016058 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten wordt de samenstelling gewijzigd van het beheerscomité bedoeld in artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 22 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203397 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Rechtervenn" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203401 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Magery" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203395 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Thier Pirard" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203396 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Fagne Coirlet" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203398 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Ile d'Androssart" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203402 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Platinerie" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203399 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Caves de l'ancien Château médiéval de Beaumont" sluiten tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied "Marais de Douvrain".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^