Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 september 1998 wordt de « n.v. Transport Gielen » met ingang van 5 september 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 5 Bij ministeri

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027582
pub.
21/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 september 1998 wordt de « n.v.

Transport Gielen » met ingang van 5 september 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 september 1998 wordt de « s.a. Recyfuel » met ingang van 5 september 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van een installatie voor de voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998027557 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 14 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest vo sluiten wordt de erkenning van de « s.a. Groupe Teams » als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewest voor de hierna vermelde categorieën ontwerpen met ingang van 27 april 1998 voor een termijn van drie jaar verlengd : - ruimtelijke ordening, middelgrote ontwerpen, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -inrichtingen; - ruimtelijke ordening, stedenbouw; - afvalbehandeling en -opslag.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998027557 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 14 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest vo sluiten wordt de vennootschap « Incitec sprl » met ingang van 8 september 1998 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën ontwerpen : - ruimtelijke ordening, middelgrote ontwerpen, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -inrichtingen; - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbehandeling en -opslag.

Bij ministerieel besluit van 17 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998007216 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1997 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en die type ministerieel besluit prom. 17/09/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998016261 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen sluiten wordt de vennootschap « Chemviron Carbon » met ingang van 17 september 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van een installatie voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingkosten moeten doorstorten aan het Rijksins sluiten wordt de « bvba Transport Plovie » met ingang van 23 september 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^